A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

162 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
1001   Kyrkslätts hembygdsförenings föreningsarkiv.1913-2021
1002   Några nummer av Kyrkslätts Kungörelser från 1897. Två handskrivna veterinärhandböcker. Fotografier från Koskis Navala (Eriksgård): byggnader & personer. Handskrivna dokument och trycksaker.
1003   Fotografier som skaffades till Kyrkslätts hembygdsförenings 75-årsutställning år 1985.1910-1985
1004   Tuschteckningar av Solveig Björkman-Ranta till skriften "Minnen från Kyrkslätt".1985
1005   Inbjudningar till begravningar.1903-1909
1006   Ett lyckönskningstelegram, ett nyårskort och ett namnsdagskort från ca 1920-talet.1920-1925
1007   Nedtecknade religiösa tankar "ord af Doktor Myller" och ett tryckt postkort med texten till psalmen "Tack, min Gud för vad som varit”.
1008   Ströexemplar av tidskriften ”Kyrkslätt kungörelser” från åren 1898, 1899, 1901, 1902, 1903.1898-1903
1009   Ett häfte med handskriven folklore från Kyrkslätt insamlad av Helge Jansson.1920-1929
1010   J E Rosberg & Uno A Fleeges skrifter ”Kyrkslätt socken – dess natur, utveckling och historia” i häften.1900-1901
1011   Handskriven förteckning över elever vid Hindersby folkskola 1872-1880.1872-1880
1012   Ströexemplar av lokaltidningar | Paikallislehtien hajakappaleita1972-1980
1013   Små svartvita fotografier av byggnader i Kyrkslätt sommaren 1956.1956
1014   Svartvita fotografier från Strömsby gård. | Mv-valokuvia Strömsbyn kartanolta.1923-1929
1015   Svartvita fotografier från bl.a. Grufböle, sångfest 1922, konfirmation ca 1900. | Mv-valokuvia mm. Grufbölestä, laulujuhlista 1922, konfirmaatiosta n. 1900.1900-1922
1016   Svartvita fotografier från tablåer som uppfördes på Kyrkslätts 600-årsfest. | Mv-valokuvia Kirkkonummen 600-vuotisjuhlissa esitetyistä kuvaelmista.1930
1017   Färgbilder från utställningen på hembygdsföreningens 75-årsfest på Ljungheda. | Värivalokuvia kotiseutuyhdistyksen 75-vuotisjuhlien näyttelystä Ljunghedassa.1985
1018   Åtta stycken svartvita fotografier från | Kahdeksan mv-valokuvaa: Jorvas, Masaby/Masala, Sigurds, Kvarnby, Överby.1900-1944
1019   Fyra foton från nygrundade Sarfvik museum. | Neljä valokuvaa vasta perustetulta Sarfvikin museolta.1986-1987
1020   Svartvitt fotografi, uppvaktning vid Sigurdsminnesmärket framför klockstapeln. | Mv-valokuva: kunnianosoitus Sigurdsin muistomerkillä kellotapulin edessä.1928
1021   "Karuby, släktgården och barndomsminnen -1925”-skrift, hågkomster & forskning av Nils Göran Engström.-1925
1022   Gårdar och hemman i Kyrkslätt inom Porkala-området fotograferade sommaren 1956. | Valokuvia maatiloista Porkkalan vuokra-alueelta Kirkkonummelta kesältä 1956.1956
1023   Åtta st. fotografier av föremål från Porkalaparentesen | Kahdeksan valokuvaa Porkkalan vuokra-ajan esineistä. Jan Kaila1944-1992
1024   Hembygdens Vänner i Kyrkslätt: Mötesdokument, korrespondens och två handskrivna ”Hembygden”-tidningar.1895-1994
1025   Ida Penttilän käsin kirjoitettuja muistiinpanoja taisteluista vuonna 1918.1918-1934
1026   ”Veckans krönika, illustrerad veckoskrift”. Fyra nummer från 1918.1918
1027   Maskinskrivna dagboksanteckningar av Maria Lovisa Moring (1834-1926, g. Neovius) från Gesterby gård.1834-1926
1028   Olof Sandströms krigsdagbok i JR 24, 1941, vaxdukshäfte.1941-1972
1029   ”Månadsrevyn Astra” nr 2.1956, som innehåller artikeln ”Tillbaka till Porkalabygden”.1956
1030   Reprofotografi på två ryska soldater på motorcykel på Porkala arrendeområde. | Reprovalokuva: kaksi venäläistä sotilasta moottoripyörällä Porkkalan vuokra-alueella. Jan Kaila1944-1956
1031   10 fotografier på vyer från Medvastö, tagna av fröken Elin Palmroos. | 10 maisemakuvaa Medvastösta, Valokuvaaja: neiti Elin Palmroos.1890-1900
1032   15 sv fotografier från 1939, 1944 och återkomsten till Porkalaområdet 1956. | 15 mv-valokuvaa vuosilta 1939, 1944 ja paluusta Porkkala-alueelle 1956. Jaakko Kari.1939-1956
1033   Finska statens brödkort från 1918. | Suomen valtion leipäkortti vuodelta 1918.1918
1034   Vykort på Kyrkslätt kyrka och kyrkstall. | Postikortti Kirkkonummen kirkosta ja kirkkotalleista.1900-1910
1035   Bok ”Vägmärken, verser för hvar dag i året”, vilken tillhört Tekla Wik.1887-1928
1036   En samling fotografier från Kyrkslätt donerade till Kyrkslätts hembygdsförening av olika personer. | Kokoelma eri henkilöiden Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoittamia valokuvia.1904-1956
1037   Fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols Frihem. | Valokuvia ja lehtileikkeitä Kirkkonummen sairaalasta Jolkbyssä ja Volsin vanhainkodista. Märtha Nicklén.1920-1960
1038   Ett sv foto på Gammel-Tina julbord. | Mv-valokuva Gammel-Tinan joulupöydästä.1912
1039   Två sv foton från Jorvas barnträdgårds julfester. | Kaksi mv-valokuvaa Jorvas barnträdgårdin joulujuhlista.1965-1975
1040   Vilma Östermans minnesanteckningar.1908-1998
1041   10 kopior av karikatyrer från Sigurdskårens fångenskap. | 10 kopiota pilapiirroksista Sigurdsin kaartin vankeudesta.1918
1042   Familjen Lemströms resa från Porkala till fotoateljén i Helsingfors.1926
1043   7 sv foton från Överby kvarn och ett från kyrkobyn. | 7 mv-valokuvaa Överbyn myllyltä ja yksi kirkonkylästä.1904-1927
1044   Ett sv foto som föreställer medlemmar i syföreningen Myran. | Yksi mv-valokuva ompeluyhdistys Myranin jäsenistä.1928
1045   En sv gruppbild på de anställda och deras familjemedlemmar framför huvudbyggnaden på Eriksgård. | Ryhmäkuva Eerikinkartanon työntekijöistä perheineen päärakennuksen edessä.1910
1046   Ett sv foto på nattvardsgång i Kyrkslätts kyrka. | Yksi mv-valokuva ehtoollisista Kirkkonummen kirkossa.1930
1047   Tre sv foton från Kyrkslätts kyrkby 1956 samt smeden Hjalmar Tallberg. | Kolme mv-valokuvaa Kirkkonummen kirkonkylästä vuodelta 1956 sekä seppä Hjalmar Tallberg.1944-1956
1048   Bild från möte på Sarfvik gård. | Kuva kokouksesta Sarfvikin kartanolla.2008
1049   Ett signerat sv foto på operasångerskan Ann-Charlotte Winter-Björkman. | Mv-valokuva oopperalaulajasta Ann-Charlotte Winter-Björkmanista omistuskirjoituksella.1925
1050   Foton från stenbrottet i Obbnäs. | Valokuvia Upinniemen kivilouhoksesta.1900-1914
1051   Foto/postkort, från Harald Borg till Hjalmar Edlund.1919
1052   Text om Gesterby gård av Micaela Malmsten.1992
1053   Två tryckalster: 1. Prolog (dikt) vid folkfest i Kyrkslätt 1905; 2. Program vid kulturfest i Kyrkslätt 1908.1905-1908
1054   31 st. reklamblad för föreningen Porkala Parentesen. Olika samarbetsföretag. | 31 kpl Porkkalan parenteesi-yhdistyksen mainoslehtisiä. Eri yhteistyöyrityksiä.1990-1999
1055   Broschyr om Porkalaparentesen på fyra språk. | Esite Porkkalan vuokrakaudesta neljällä kielellä.1996
1056   Sånghäfte | Lauluvihko: Porkalavisan/Porkkala-laulu & Återkomstsång/Paluulaulu.1996
1057   Vaxdukshäfte med smeden Gunnar Bengtströms anteckningar om sålda cyklar.1938-1943
1058   Kirkkonummen Filatelistit - Kyrkslätt Filatelister: Kerhonäyttely - Klubbutställning30.3.1987-5.4.
1059   Dödsannons för Carl Ferdinand von Wahlberg1920
1060   Kyrkslätt Elektriska Ab:s postkort för mätarställning | Kirkkonummen Sähkö Oy:n mittarilukema-postikortti1927-1999
1061   Pro Strömsby Ry. Kantvikin suursatamahanketta vastustava kannanotto.1994
1062   Kirkkonummi-Kyrkslätt, väggkalender | seinäkalenteri.2005-2006
1063   Tryckalster. Nyländsk Sommar. Innehåller bl.a. artikel om Bo Lundell, rektor för Kyrkslätts medborgarinstitut och ordförande för Kyrkslätts hembygdsförening.1993
1064   Tryckalster. Hbl Extran med artikel om kommande Nyländsk purpuri på Gesterby museiområde.8.5.1975
1065   Tryckalster. Stad och Bygd av De finlandssvenska sparbankerna.1962
1066   Painotuote. Valokuva, Finnish Photography 2/1994. Porkkala 1944-1956-teemanumero.1994
1067   Tryckalster. Tidningen Nyland, Kyrkslätt-temanummer.5.7.1930
1068   Programblad för avskedsfest för långvariga kyrkoherdeparet Henricson.27.9.1981
1069   13 foton | valokuvaa: Alisgården. Hilding Frostell. Sarfvik. Masaby folkskola. Bobäcks skola.1956-1987
1070   Sammanfogad med samling 1096. | Yhdistetty kokoelmaan 1096.
1071   Foton från Kyrkslätts centrum från 1970- och 1980-talen samt från Kyrkslätts 650-årsjubileum 1980. | Valokuvia Kirkkonummen keskustasta 1970- ja 1980-luvuilta sekä Kirkkonummen 650-vuotisjuhlista 1980.1930-1989
1072   Tryckalster. Olika ämnen. | Painotuotteita. Eri aiheita.1900-1957
1073   Tidningsurklipp om Kyrkslätts historia. | Lehtileikkeitä Kirkkonummen historiasta.1952-1989
1074   Handlingar från Norra Kyrkslätt Elektricitetsandelslag.1926-1937
1075   Kyrkslätt kontrollförening föreningsarkiv.1911-1936
1076   Mannerheimförbundets Krigsfadderutskott för Nyland, Kyrkslätt avdelning, handlingar. | Uudenmaan Mannerheimliiton sotakummivaliokunta, Kirkkonummen osasto, asiakirjoja.1952-1959
1077   Avgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby.1906
1078   Sv klassfoto av elever och lärare vid Mellersta Nylands folkhögskola. | Mv luokkakuva Mellersta Nylands folkhögskolan (suom. Keski-Uudenmaan kansanopisto) oppilaista ja opettajista.1909-1910
1079   Sex sv gruppfotografier. | Kuusi mv ryhmäkuvaa.1900-1910
1080   Sammanfogad med samling 1096. | Yhdistetty kokoelmaan 1096.2012
1081   Manuskript, ”Kyrkslätt Jaktvårdsförening 100 år - Jägarna berättar”.1898-1998
1082   Anteckningar och manuskript | Muistiinpanoja ja käsikirjoitus, Björn Karumaa.1996-1997
1083   Texter av Iris Falck.
1084   Manuskript av Gunnel Pettersson.
1085   Minnesruna över Åke Harald Eklund av Rolf Riska.1921-1998
1086   Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist.
1087   Självbiografiskt manuskript av Åke Sundqvist.1903-1967
1088   Jakt- och fiskejournal av Åke Sundqvist.1963-1968
1089   Kyrkslätt hästvänsförening.1911-1916
1090   Pressklipp: artiklar och notiser som berör Porkalaområdet.1956-1960
1091   Reguel och Brita Bengtströms samling.
1092   Ströexemplar av lokaltidningen ”Kyrkslätt i dag”.1968-1981
1093   Paikallislehti ”Etelärannikko”, 2 numeroa.1974
1094   Paikallislehti ”Lounaisrannikko”, 2 numeroa.1968
1095   Paikallislehti "Kirkkonummen Sanomat”, 31 numeroa.1967-1970
1096   20 tidningsartiklar om Sol-Britts Kärkis trädgård i Kyrkdalen, samt andra ämnen. | 20 lehtiartikkelia Sol-Britt Kärjen puutarhasta Kirkkolaaksossa, sekä muista aiheista.2012-2018
1097   En kortfattad historik över södra Kyrkslätt under 1700, 1800 och 1900-talet.1700-1944
1098   Kirkkonummen Karjala-Seura ry.1974-2010
1099   ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” manuskript. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” tryckt skrift.1918-1953
1100   Tidningar, svampbok, idrottskalender.1896-1953