A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1112

Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård
Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård.

1112 Donator, arkivbildare och skapare: Sol-Britt Kärki. Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård. Handskrivet/-ritat släktträd, generationerna färglagda i olika färger. En kopia finns hos Arkivalia. En rulle. Innehåller personuppgifter för levande personer, användning begränsad.
***
1112 Lahjoittaja, arkistonmuodostaja ja luoja: Sol-Britt Kärki. Jolkbyn kartanon Römanin suvun sukupuu. Käsinkirjoitettu/-piirretty sukupuu, jossa sukupolvet on väritetty eri värein. Yksi kopio säilytetään Arkivaliassa. Yksi rulla. Sisältää elävien henkilöiden henkilötietoja, käyttö rajoitettu.