A r k i v a l i a - Arkivering

 

Kort arkiveringsguide

SVENSKA CENTRALARKIVETS KORTA ARKIVERINGSGUIDE

Digitalrekommendation

Arkivalias digitalrekommendation

Om förvaring och arkivering av fotografier

Urklipp från boken "Hembygd i fokus" sidorna 52 - 60.

1 - Hur donera material till Arkivalia?

Punkt 1.1:

Tag kontakt med Arkivalia, lokalarkivet i Kyrkslätt, och informera om det material som doneras.
Kontakt

 

Punkt 1.2:

Starta upp med att ordna ditt material med tillhörande arkivschema.
Exempel på arkivschema

 

Punkt 1.3:

Donationsavtal uppgörs för den samling som materialet kommer att tillhöra.
Så ser donationsavtalet ut

 

Punkt 1.4:

Blanketter för donationsavtal för att fylla i går att ladda ned från den här sidan till höger. Avtalsblanketterna kan fyllas i hemma eller i Arkivalia där också samlingsnumret erhålls.

 

2 - Hur donera fotografier till Arkivalia?

Punkt 2.1:

Ordna dina fotografier enligt årtal och anteckna allt du vet för varje fotografi om när och var det är fotograferat samt beskriv vad (personer, byggnader o.s.v.) som är fotograferat. Se närmare i beskrivningen "Om förvaring och arkivering av fotografier" ovan.

Du kan också låna dina pappersfotografier till Arkivalia som sedan digitaliserar alla eller de fotografier som är av intresse för arkivet varefter dina original pappersfotografier återlämnas. Arkivalia tar också emot dina digitala fotografier på arkivets Google Drive eller i Arkivalia efter att du kontaktat Arkivalia och bestämt hur de digitala fotografierna överlämnas.

 

Punkt 2.2:

Tag kontakt med Arkivalia, lokalarkivet i Kyrkslätt, och informera om fotografierna som doneras.
Kontakt

 

Punkt 2.3:

Donationsavtal uppgörs för den samling som fotografierna kommer att tillhöra.
Så ser donationsavtalet ut

 

Punkt 2.4:

Blanketter för donationsavtal för att fylla i går att ladda ned från den här sidan till höger. Avtalsblanketterna kan fyllas i hemma eller i Arkivalia där också samlingsnumret erhålls.

 

3 - Hur deponera material till Arkivalia?

Punkt 3.1:

Tag kontakt med Arkivalia, lokalarkivet i Kyrkslätt, och informera om det material som deponeras.
Kontakt

 

Punkt 3.2:

Starta upp med att ordna ditt material med tillhörande arkivschema.
Exempel på arkivschema

 

Punkt 3.3:

Depositionsavtal uppgörs för 5 år för den samling som materialet kommer att tillhöra. Då mera material införs till en samling så bör deponenten alltid sträva till att införa allt material en gång per år. Ifall depositionsavtalet inte förnyas inom fem år övergår ägande-rätten till Arkivalia.
Så ser depositionsavtalet ut

 

Punkt 3.4:

Blanketter för depositionsavtal för att fylla i går att ladda ned från den här sidan till höger. Avtalsblanketterna kan fyllas i hemma eller i Arkivalia där också samlingsnumret erhålls.

 

Numrering av hyllorna i Arkivalia

 

Numrering av hyllorna

 

Museer och arkiv på andra orter

 

Borgå museum

Raseborgs museum