A r k i v a l i a - Uppgift


Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt

 

Ett lokalarkiv är ortens kollektiva minne. Det insamlar föreningars, gårdars, familjers och privatpersoners dokument som handskrifter, lokala tryckalster och fotografier.

 

Kyrkslätts lokalarkiv Arkivalia inledde sin verksamhet 2012 som ett samarbete mellan Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts hembygdsförening. Kommunen svarar för arkivets fastighetsutgifter medan föreningen med hjälp av frivilliga sköter arkivet och den utåtriktade verksamheten som består av bl.a. arkivrådgivning.

Kyrkslätts lokalhistoriska arkiv betjänar både föreningar och privata personer som vill överföra sina gamla handlingar till arkivet. Handlingar kan lämnas till arkivet både som donationer eller tidsbundna depositioner. Lokalarkivet insamlar, förvarar och ställer till förfogande källor till Kyrkslätts historia för att fördjupa och bredda kunskapen hos Kyrkslättsborna om ortens förflutna. De handlingar som doneras till lokalarkivet tillhör Kyrkslätts kommuneller Kyrkslätts hembygdsförening enligt donationsavtalet.