A r k i v a l i a - Uppgift / Frivilligarbete

 

Frivilligarbete

Är du intresserad av historia och hembygd?
Vill du lära dig mera om Kyrkslätt?
Kan du använda dator och skanner?
Behöver du något meningsfullt att göra?
Är du noggrann och rätt tålmodig?
Tycker du om att syssla i egen ro?

I Arkivalia – lokalarkivet i Kyrkslätt finns det uppgifter för frivilliga. Du får personlig handledning och kan välja sådant som intresserar dig. Uppgifterna lämpar sig för olika åldrar, även unga och pensionärer.

I arkivet finns mängder av fotografier som borde ordnas, förtecknas, läggas i arkivbeständiga förvaringslådor och digitaliseras. Beskrivningar behöver matas in i de digitaliserade fotofilerna.

TAG KONTAKT med Arkivalia e-post: arkivalia(at)kyhf.fi