A r k i v a l i a

 

Alla har sin egen Kyrkslätt-historia som är värd att bevara

 

Kyrkslätts hembygdsförening driver Arkivalia, lokalarkivet i Kyrkslätt, med syfte att ta emot, förvara och göra tillgängligt arkivmaterial av privat karaktär med anknytning till befolkningens i Kyrkslätt kultur och historia såsom privatpersoners, föreningars, organisationers, samfunds samt företags arkiv och handlingar. 

 

Det finns säkert många i Kyrkslätt som har egna minnen att dela med sig samt minnen som gått i arv från tidigare generationer om hur livet levdes på 1900-talet och också före det. Arkivalia tar gärna emot korta och längre berättelser i digital form eller skrivna på papper och eventuellt tillhörande fotografier för att bevaras i arkivet.

Arkivalia publicerar också gärna de digitala texterna med eventuellt tillhörande fotografier om det tillåts av författaren. 

Publiceringen kommer att bli en fortsättning på de nu publicerade 'berättelser' som finns på Arkivalias hemsida (se närmare i länken här nedan under "Dokument"): 

http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/arkivalia_sv/katalogen/index-165575-dcmi-DOCUMENT 

Arkivalia tar också emot fotografier (med all befintlig information om fotografierna) med anknytning till Kyrkslätt vilka kan doneras eller deponeras (förvaras av ägaren) hos Arkivalia. På Arkivalia är det också möjligt att digitalisera pappersfotografier (arkivpersonalen ger råd om hur man gör) och på så sätt få egna digitala fotografier och då på samma gång också bevara kopior av de digitaliserade fotografierna på Arkivalia. 

Arkivalia publicerar också gärna de digitala bilderna om det tillåts av donatorn/deponenten. 

Publiceringen kommer att bli en fortsättning på de nu publicerade bilderna med en förklarande text om bilden som finns på Arkivalias hemsida (se närmare i länken här nedan under "Bild"): 

http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/arkivalia_sv/katalogen/index-165575-dcmi-IMAGE

I Arkivalia finns också möjlighet att släktforska i gamla Kyrkslätt-släkter. Då födelsedagen eller byn är känd för en släkting som är född före år 1914 eller om byn i Kyrkslätt där släktingen bott före år 1907 är känd så går det att forska vidare bakåt i tiden.

 

Ta gärna kontakt med någon av oss i arkivet: Läs mera...

 

Med vänliga hälsningar från Arkivalia, lokalarkivet i Kyrkslätt

Arkivgruppen i Kyrkslätts hembygdsförening

vår gemensamma e-postadress: arkivalia(at)kyhf.fi