A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

72 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från Axboada i Hindersby.31.5.1891
Bil Bil av märket Renault.1920-1925
Butik Den 16 maj 1917 öppnade Kyrkslätt Handelslags huvudaffär Haga i Munkkulla invid Kyrkslätts station.1917-1929
Butik Matbutiken på kyrkbacken öppnas igen 2.10.19562.10.1956
Butik Kyrkslätt Handelslag i Jorvas år 1931.1931
Butik Butiksföreståndare P-O Vinberg betjänar fru Hagelberg som är Kyrkslätt Handelslags första kund då butiken öppnas 1956.2.10.1956
Butik Kyrkslätt Handelslag på kyrkbacken återinvigs efter evakueringen 2.10.1956.2.10.1956
Evakuering Evakueringen från Porkalaområdet i september 19441944
Finskt-Estländskt resekort Arvid Pihlström var till Estland 15-17 augusti 193115.8.1931
Fiskebåt Fiskebåten användes för att köra produkter från Kalvholmen till försäljning vid Salutorget i Helsingfors1935-1944
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1905-1908
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1905-1908
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1925-1930
Folkskola Folkskolan i Porkala år 1944.1944
Folkskola Postkort med Nägels folkskola som motiv.1934
Fotografi Kyrkslätts hembygdsförenings grundare och långvariga ordförande Johan Evert Rosberg (1864-1932). Född den 18 juni 1864 på Navala säteri i Kyrkslätt. Föräldrar: apotekaren Viktor Rosberg och Eva Brunkrona.18.6.1864-20.3.1932
Fräsars Fräsars huvudbyggnad i Estby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Föreningshus Föreningshusert Ljusdala i Masaby1911
Guldbröllop Matilda Sofia och Karl August Forsström1936
Gästbok Tinamuseets första gästbok från 1913 och de första besökarna på första sidan.1913
Handelslag vid tågstation Kyrkslätt Handelslags butik i Masaby invid Masaby tågstationen1960-1965
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström1895-1905
Husbyggnadsarbete Grunden till sparbankshuset i Finnsbacka by invid Kyrkslätts kyrka under byggnad.1966
Häst och släde Häst och släde på landsvägen nära Jorvas järnvägsstation.1926
Hästkonvoj Flera hästar med släde i följd.1920-1929
Höäng Höängsarbete hos familjen Forsström på Västeräng i Danskarby.1942
Inspektor och bonde Albert Lönnberg framför sitt hem på småbruket Kalvholmen i Medvastö by i Kyrkslätt invid Björköfjärden,1930-1935
Karaktärsbyggnad Sarfvik gårds karaktärsbyggnad1930-1939
Karaktärshus Karaktärshuset på Järsö gård år 1943.1943
Konfirmander Kyrkoherden Julius Lindberg och prosten Magnus Öblom leder konfirmanderna till Kyrkslätts kyrka. I bakgrunden sockenstugan och hörngård samt Kyrkslätt Handelslag närmast.1935-1939
Konfirmander Konfirmander utanför Kyrkslätts kyrka den 12 juni 1932.12.6.1932
Kyrka Kyrkslätts kyrka från 1200-talet och klockstapeln från 1800-talet samt kyrkstall och i bakgrunden syns prästgården.1900-1902
Kyrka Vy mot Kyrkslätts kyrkan år 1931 från Jolkby i sydost.1931
Ladugård Den renoverade ladugården på Järsö efter Porkalaparentesen.2002
Lanthandel Tolls butiken som allmänt gick under benämningen 'Vade bodan' ( Vade = vadet invid Tolls träsk och bodan =butik ).1935-1944
Läsesedel Digitalt foto av Arvid Pihlströms läsesedel för åren 1885-1887.1885-1887
Minnessten Minnesstenen om Gammel-Tina i Masaby placerades år 1992 där Gammel-Tina var åren 1913 - 1944.1992
Minnesstund Minnesstund för Albert Lönnberg på Råbacka hemman i Kauhala by på sensommaren år 1956.1956
Obbnäs Obbnäs gårds huvudbyggnad då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Orden J E Rosbergs orden13.12.1919
Paus vid bygge Timmermän tar igen sig vid bygge. Arvid Pihlström från Hindersby till vänster.1895-1915
På bygge Timmermän poserar vid nybygge, Arvid Pihlström från Hindersby med borr i dörren.1895-1915
Ragvalds Ragvalds i Överby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Riksmarsch Farmor Maria Wessman 71 år deltar i riksmarschen år 1941. Läs mera...1941
Ritning till Småskola Ritning till Tolls Småskola i Korkkulla by.
Räkning Räkning som Arvid Pihlström från Axboda i Hindersby skrivit till Kyrkslätts kommun år 1929.5.10.1929-24.12.
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola hösten 1935.1935
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola 1936.1936
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola 1933.1933
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola hösten 1936.1936
Sockenkarta Sockenkarta norr om mellersta Kyrkslätt
Sockenkarta Sockenkarta över norra Kyrkslätt1937
Sockenkarta Sockenkarta över södra Kyrkslätt1939
Sockenkarta Sockenkarta över mitten och söderut i Kyrkslätt1937
Sockenkarta Sockenkarta över östra Kyrkslätt1930
Sockenstugan och butik Sockenstugan och framför en lanthandel.1900-1905
Stallpersonal Oitbacka gårds stallpersonal.1910-1930
Tapetsering Tapetsering i Kyrkslätt Handelslags butik invid kyrkan efter återflyttningen 1956.1956
Torkria Torkrian på Nissniku i Masaby.1800-1920
Traktor Gustav Rein kör Jorvas kvarns gröna traktor av märket Cletrac.1930-1939
Tågbiljett J E Rosbergs fribiljett år 1932.1931-1932
Tågstation Tolls station under 1930-talet.1930-1944
Tågstation Första stationshuset på Jorvas station1903-1917
Utfärd med vänner. Utfärd från Kalvholmen i Medvastö Kyrkslätt till den närliggande holmen Pentala i Esbo skärgård där Tors, Åkes, Hjörsdis' och Inga-Lills syster Gurli Nyholm var fiskarhustru från år 1929.1936-1939
Utsikt från klockstapeln Utsikt från klockstapeln i Kyrkslätt på 1920-talet.1920-1929
Villa Villa Dannebrog i Jorvas Kyrkslätt.1918-1930
Väderkvarn Väderkvarnen och stugan på Tina i Masaby21.11.1965
Vägarbete Gamla Åbovägens uträtning i Lappböle Kyrkslätt.1910-1930
Vägarbete Gamla Åbovägens uträtning i Lappböle Kyrkslätt.1910-1930
Äggproduktion Familjen Forsström på Västeräng hade egna höns.1930-1940
Ängsdal Ängsdal i Gunnarsby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Översvämning Översvämning vid Sundet i Nägels by sydost om Jorvas station på våren år 1958. T.h. en tillfällig gångbro för fotgängare.1958