A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Sockenstugan och butik

Sockenstugan och framför en lanthandel.
Enligt kyrkböckerna har lanthandlaren Lindholm verkat i Finnsbacka by i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Platsbeskrivning
Platsen i kyrkbyn Finnsbacka där sockenstugan varit är markerad på karten och lanthandeln var på högra sidan om markeringen på kartan.