A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

256 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Skördetröska Skördearbetet på Jolkby gård.1957-1959
Slottsbacka Fastigheten Slottsbacka vid Gamla Hindersbyvägen i Hindersby år 1980.1980
Slåttermaskin Hästar med slåttermaskin.1930-1939
Slåttermaskin Per Engberg kör slåttermaskinen. I bakgrunden Höstsols bastu.1930-1939
Småbrukarfamilj Småbrukaren på Kalvholmen Albert Lönnberg och hustrun Selma med sina barn och barnens familjer.1940
Sockenkarta Sockenkarta över östra Kyrkslätt1930
Sockenkarta Sockenkarta över mitten och söderut i Kyrkslätt1937
Sockenkarta Sockenkarta över södra Kyrkslätt1939
Sockenkarta Sockenkarta över norra Kyrkslätt1937
Sockenkarta Sockenkarta norr om mellersta Kyrkslätt1937
Sockenstugan och butik Sockenstugan och framför en lanthandel.1900-1905
Sommarkoloni Barnträdgårdsbarnas sommarkoloni år 1915 i Hirsala.1915
Stall Stallet på Oitbacka gård under 1920-talet.1920-1929
Stallpersonal Oitbacka gårds stallpersonal.1910-1930
Statare Gårdens statare vid ladugården på Oitbacka gård.1945-1950
Tapetsering Tapetsering i Kyrkslätt Handelslags butik invid kyrkan efter återflyttningen 1956.1956
Tennisplan Tennisplan på Festberget i Jolkby1910-1919
Tjur Tjur på Jorvas gård.1930-1939
Tjur Harry Engberg med tjuren Seger på Storkvis gård.1935-1944
Tolls år 1969 Flygfoto med Esso bensinstationen, 51:an, järnvägen och gårdarna i Tolls.1969
Torg och butik Sokos Varuboden på kyrkbacken.1995-1999
Torkria Torkrian på Nissniku i Masaby.1800-1920
Traktor Gustav Rein kör Jorvas kvarns gröna traktor av märket Cletrac.1930-1939
Traktor i arbete Traktor i arbete nedanför Torhem och Höstsol.1938-1939
Trädgård Arbetsfolk på trädgården på Gillobacka.1943
Träkyrka Haapajärvi kyrka i norra Kyrkslätt år 1976.1976
Två personer med häst och kärra Två personer med häst och kärra invid Jorvas järnvägsstation. Kvarnvillorna i bakgrunden.1930-1944
Tåg Tåget från Kyrkslätt till Helsingfors är här på Jorvas järnvägsstation.1935-1944
Tågbiljett J E Rosbergs fribiljett år 1932.1931-1932
Tågstation Första stationshuset på Jorvas station1903-1917
Tågstation Tolls station under 1930-talet.1930-1944
Ungdomar spelar bandy F. v. Per Engberg, Ingeborg Wilken, Hjördis Myrberg och Börje Myrberg spelar bandy på Sundet.1935-1939
Utfärd med cyklar Niilo Hiltunen till vänster och Kurt Erik Lönnberg vid sina cyklar.1930-1939
Utfärd med vänner. Utfärd från Kalvholmen i Medvastö Kyrkslätt till den närliggande holmen Pentala i Esbo skärgård där Tors, Åkes, Hjörsdis' och Inga-Lills syster Gurli Nyholm var fiskarhustru från år 1929.1936-1939
Utsikt från klockstapeln Utsikt från klockstapeln i Kyrkslätt på 1920-talet.1920-1929
Vattenkvarn Överby kvarn år 1905 i Överby Kyrkslätt1905
Villa Villa Dannebrog i Jorvas Kyrkslätt.1918-1930
Villa Villa Falkenberg invid Jolkby gård.1920-1930
Vy i Hindersby år 2009 Vy från Gamla Hindersbyvägen väster om Sadelmakargränden.2009
Vy från utkikstorn i Porkala Vy från Tullandet mot Rönnskär med Rönnskärs fyrtorn till höger om fartyget.1976
Vy från utkikstorn i Porkala Vy från Tullandet över Kyrkogårdsön mot Finska viken.1976
Vy mot kyrkan och prästgården Utsikt från Jolkby mot kyrkan och prästgården som är i Gesterby.1930-1939
Väderkvarn Väderkvarnen och stugan på Tina i Masaby21.11.1965
Väderkvarn Väderkvarnen på Gesterby museiområde.1973-1979
Vägarbete Gamla Åbovägens uträtning i Lappböle Kyrkslätt.1910-1930
Vägarbete Gamla Åbovägens uträtning i Lappböle Kyrkslätt.1910-1930
Vägarbete Källarbacken för Gamla Hindersbyvägen i Jolkby sänks ordentligt vintern 1959-1960.1959-1960
Vägskylt Vägskylt i Jorvas.1940
Växthus Bror Edsvik i tomatväxthuset på Gillobacka.1943
Växthus och lada Växthus och lada tillhörande hemmanet Solhem i Leivosböle vid gränsen till Esbo.1954-1955
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1960
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1959
Återseende år 1956 Husbonden Åberg på Järsö gård återser sin gård efter drygt tio år.1956
Äggproduktion Familjen Forsström på Västeräng hade egna höns.1930-1940
Ängsdal Ängsdal i Gunnarsby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Översvämning Översvämning vid Sundet i Nägels by sydost om Jorvas station på våren år 1958. T.h. en tillfällig gångbro för fotgängare.1958