A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Möte på trappan

Släkt och vänner på trappan till Korkkulla gårds karaktärshus.
I mitten på trappan sitter värdinnan Sigrid Pihlström som var bonddotter och född Dahlgren på Korkkulla gård. Till höger om Sigrid hennes dotter Anita. Stående bakom dottern Inga och sonen Stig. Till vänster om Sigrids sitter Karin Ansas och längst till vänster Sigrids kusin Maria (Majken) Czarnetzki vars mor var född Dahlgren.

Platsbeskrivning
Korkkulla Kyrkslätt