A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Folkhögskola

Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi
Klassfotografiet har tillhört Irene Wikstedt född 1883 på Tolls Övergård i Kyrkslätt som var en av eleverna och senare som gift Irene Pihlström. Finns folkhögskolas rektor Arvid Mörne sitter i mitten på första raden. Irene är högst antagligen i andra raden med ljusare kläder snett bakom Arvid Mörne