A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1024

Hembygdens Vänner i Kyrkslätt: Mötesdokument, korrespondens och två handskrivna ”Hembygden”-tidningar.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1024 Arkivbildare: Hembygdens Vänner i Kyrkslätt. Mötesdokument, korrespondens med myndigheter och två handskrivna ”Hembygden”-tidningar från 1890-talet. Följebrev av Ulla Simell.

På bilden: Anhållan om tillstånd att bilda en förening från 1895.
*****
1024 Arkistonmuodostaja: Hembygdens Vänner i Kyrkslätt-yhdistys. Kokousasiakirjoja, viranomaiskirjeenvaihtoa ja kaksi käsin kirjoitettua ”Hembygden”-lehteä 1890-luvulta. Ulla Simellin saatekirje.

Kuvassa on lupa-anomus yhdistyksen perustamiseksi vuodelta 1895.