A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1085

Minnesruna över Åke Harald Eklund av Rolf Riska.
Texten ingår i Kyrkslätts hembygdsförenings skrift Flydda tider II (1998).

1085 Arkivbildare: Rolf Riska. Utprintat manuskript. Minnesruna skriven av Rolf Riska. Texten ingår i Kyrkslätts hembygdsförenings skrift Flydda tider II (1998).
*****
1085 Arkistonmuodostaja: Rolf Riska. Tulostettu käsikirjoitus. Rolf Riskan kirjoittama muistokirjoitus. Teksti on mukana Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen julkaisussa Flydda tider II (1998).

"Jag lärde känna där en man, soldat för länge sedan." Åke Harald Eklund 1921 - 1998.