A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1085

Minnesruna över Åke Harald Eklund av Rolf Riska.
Texten ingår i Kyrkslätts hembygdsförenings skrift Flydda tider II (1998).

1085 Arkivbildare: Rolf Riska. Utprintat manuskript. Minnesruna skriven av Rolf Riska. Texten ingår i Kyrkslätts hembygdsförenings skrift Flydda tider II (1998).
*****
1085 Arkistonmuodostaja: Rolf Riska. Tulostettu käsikirjoitus. Rolf Riskan kirjoittama muistokirjoitus. Teksti on mukana Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen julkaisussa Flydda tider II (1998).

"Jag lärde känna där en man, soldat för länge sedan." Åke Harald Eklund 1921 - 1998.