A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1086

Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist.
Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist, nedtecknade ca 1964-1969.

1086 Arkivbildare: Åke Sundqvist. Maskinskrivna anteckningar, manuskript. Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist, nedtecknade ca 1964-1969.

Rubrikerna:
Lapplandsresan 1952. Efter dagboksanteckningar;
Allmänna festtillfällen under min ungdom;
Personalia 1, handlar om olika personer i Porkala by;
Personalia 2, Musikants (Sunds);
Gårdarna i Masaby och Bobäck;
Minnesbilder, Björklund;
Wilhelm Sahrberg (Byggen) Ingvaldsby Västergård;
Omsatu;
Sommarferierna på Jorvas gård då seklet var ungt;
De första butikerna i Kyrkslätt även kallade bodar;
August Åberg (Majbyggen);
Kyrkslätts sockens 600 år 1930. Den stora kulturfesten;
Fädernegården Jorvas i Kyrkslätt;
Några minnen av sommargäster i Porkala från början av detta sekel;
Agronom Henrik Warelius (Även kallad Vargen);
Porkala by;
Jakt, fiske och annat smått 1968;
Några minnen om granngårdarna i Jorvas vid början av detta sekel
*****
1086 Arkistonmuodostaja: Åke Sundqvist. Konekirjoitettuja muistiinpanoja, käsikirjoituksia. Åke Sundqvistin kertomuksia elämästä Kirkkonummella, muistiin kirjoitetut noin vuosina 1964-1969. Otsikot ruotsinkielisessä tekstissä ylempänä.