A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1027

Maskinskrivna dagboksanteckningar av Maria Lovisa Moring (1834-1926, g. Neovius) från Gesterby gård.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1027 Arkivbildare: Maria Lovisa Moring. Kopia av på maskin renskrivna dagboksanteckningar. Maria Lovisa Moring (f. 1834, d. 1926, g. Neovius) skriver bl.a. om sin barndom på Gesterby gård.
*****
1027 Arkistonmuodostaja: Maria Lovisa Moring. Kopiot koneella puhtaaksikirjoitetuista päiväkirjamerkinnöistä. Maria Lovisa Moring (s. 1834, k. 1926, a. Neovius) kirjoittaa mm. lapsuudestaan Gesterbyn kartanolla.