A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1060

Kyrkslätt Elektriska Ab:s postkort för mätarställning | Kirkkonummen Sähkö Oy:n mittarilukema-postikortti
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1060 Donator okänd. Kyrkslätt Elektriska Ab:s postkort som abonnenten kan använda då han eller hon vill meddela sin mätarställning till bolaget.
”Ärade abonnent. Då vår mätarläsare icke träffade Er vid besök den 10/6 ber vi Er vänligen snarast möjligt meddela oss mätarställningen med detta kort eller per telefon 28 81 354. I annat fall ä vi tvungna att debitera Er för förbrukad ström enligt en uppskattad mätarställning. Kyrkslätt Elektriska Ab”
*****
1060 Lahjoittaja tuntematon. Kirkkonummen Sähkö Oy:n postikortti, jolla voi ilmoittaa mittarilukemansa yhtiölle.
”Arvoisa kuluttaja. Koska ette ollut tavattavissa mittarilukijamme käydessä Teillä 10/6 pyydämme Teitä hyväntahtoisesti ensitilassa ilmoittamaan sähkömittarinne lukeman tätä korttia käyttäen tai puhelimitse n:o 29 81 354. Muussa tapauksessa joudumme määräämään mittarilukeman arviomme mukaan. Kirkkonummen Sähkö Oy”