A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1053

Två tryckalster: 1. Prolog (dikt) vid folkfest i Kyrkslätt 1905; 2. Program vid kulturfest i Kyrkslätt 1908.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1053 Donator okänd. Två tryckalster: 1. Prolog (dikt) vid folkfesten i Kyrkslätt den 2.7.1905 till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätts sjukstuga. 2. Program vid kulturfesten i Kyrkslätt den 28.6.1908, inklusive prolog av Uno A. Fleege.
*****
1053 Tuntematon lahjoittaja. Kaksi painotuotetta (ruotsiksi). 1. Prologi (runo), Kirkkonummen kansanjuhlista 2.7.1905 Kirkkonummen sairastuvan vapaapaikkarahaston hyväksi. 2. Ohjelma Kirkkonummen kansanjuhlista 28.6.1908, sisältää Uno A. Fleegen prologin.