A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1001

Kyrkslätts hembygdsförenings föreningsarkiv.
Arkivet innehåller årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och dokument för att administrera föreningens fastigheter och övrig verksamhet så som lokalarkivet Arkivalia i Kyrkslätt.

Gillobacka föreningshus (fotot) fungerar som ett centrum för Kyrkslätts hembygdsförenings verksamhet. Husets nedre våning har två mötesrum och den övre våningen har utrymmen för hembygdsforskning. Läs mera...
*****
1001 Kyrkslätts hembygdsförening rf

Kyrkslätts hembygdsförening grundades 1910.

Hembygdsföreningen driver verksamheten i Arkivalia, i samarbete med Kyrkslätts kommun som står för utrymmet, och hembygdsföreningens eget arkiv är en av de största samlingarna i Arkivalia.

Kyrkslätts hembygdsförenings material försvann tydligen till en stor del i samband evakueringen av Porkala-området, för i arkivet finns dokument ungefär från 1947 framåt. Det äldsta som finns bevarat är Tina hembygdsmuseums gästböcker från 1913 till 1944.

Protokoll finns från 1948 framåt och av publikationerna utgivna av föreningen finns sgs. alla arkiverade. Räkenskapshandlingar finns från mitten av 1940-talet framåt, inkomna och utgående handlingar har sparats mer varierande.
Det finns också handlingar rörande föreningens museer och fastigheter (Alisgårdens museum, Gesterby museum, Sarfvik museum, Gillobacka hembygdshus, Tinamuseet, fastigheten Ängsberg) samt Meiko och Lemitty naturparker.

Hembygdsföreningens utlåtanden och skrivelser i olika lokala ärenden finns med samt material om fester, utställningar, samarbete med andra aktörer o.dyl.

De fotografier som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening finns till största delen i pappersformat och förteckningarna på dem likaså.
*****
1001 Kirkkonummen kotiseutuyhdistys

Kyrkslätts hembygdsförening rf – Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry perustettiin vuonna 1910.

Kotiseutuyhdistys hallinnoi Kirkkonummen paikallisarkisto Arkivalian toimintaa yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa (kunta tarjoaa tilat) ja kotiseutuyhdistyksen oma arkisto on yksi Arkivalian suurimmista kokoelmista.

Kotiseutuyhdistyksen aineistot ilmeisesti katosivat Porkkalan alueen evakuoinnin aikana, koska arkistossa on asiakirjoja pääosin vuodesta 1947 lähtien. Vanhimmat säilyneet ovat Tinan kotiseutumuseon vieraskirjat vuosilta 1913-1944.

Pöytäkirjat löytyvät vuodesta 1948 eteenpäin ja (melkein) kaikki yhdistyksen julkaisut on arkistoitu. Kirjanpitoasiakirjoja on 1940-luvun puolivälistä alkaen, saapuvien ja lähtevien asiakirjojen tallentaminen on ollut vaihtelevampaa.

On myös asiakirjoja, jotka koskevat yhdistyksen museoita ja rakennuksia (Alisgårdenin museo, Gesterbyn museo, Sarfvikin museo, Gillobacka kotiseututalo, Tinamuseo, Ängsbergin kiinteistö) sekä Meikon ja Lemityn luonnonpuistoja. Mukana ovat myös kotiseutuyhdistyksen lausuntoja ja kirjeitä erilaisissa paikallisissa asioissa sekä aineistoa juhlista, näyttelyistä ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa ym..

Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetut valokuvat ovat pääosin paperimuodossa, samoin kuvaluettelot.


Platsbeskrivning
Gillobacka hembygdsgård, Kyrkslätt