A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1015

Svartvita fotografier från bl.a. Grufböle, sångfest 1922, konfirmation ca 1900. | Mv-valokuvia mm. Grufbölestä, laulujuhlista 1922, konfirmaatiosta n. 1900.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1015, donator Gunnel Gottberg, svartvita fotografier: vyer (bl.a. Masaby, Grufböle) och gruppfoton, bl.a. två från sångfesten i Mariehamn 1922 (Masaby UF deltog) samt en konfirmationsbild från sekelskiftet 1900.
Bilden från Jolkby 1909.
*****
Kokoelma 1015, lahjoittaja Gunnel Gottberg, mustavalkovalokuvia: maisemia (mm. Masala, Grufböle) ja ryhmäkuvia, mm. kaksi Maarianhaminan laulujuhlista 1922 (Masaby UF osallistui) sekä rippikuva vuosisadan vaihteesta 1900.
Kuva on Jolkbystä vuodelta 1909.