A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1109

Karl och Ulrika Andersson, handlingar
Karl och Ulrika Andersson, Ollas, Evitskog.

1109 Arkivbildare: Karl och Ulrika Andersson. Donator: ingen uppgift, handlingarna fanns i en rostig plåtburk på Sarfvik museum. Enkel förteckning finns, den lyder i sin helhet:
1. Debetsedlar, Karl Andersson 1900-1907, Ulrika Andersson 1900-1904.
2. Verifikat 1880-1897, 1900-1901, utan datum 2 st.
3. Inkomna brev 1897, 1899, 1903.
4. Övriga handlingar.
Många av handlingarna är delvis oläsliga eller odaterade.

På bilden första sidan av ett brev från A. Haapanen i Helsingfors till Herr Byggmästare Andersson, 19 Oktober 1897. Avsändaren vill ha ett anbud på kostnaderna för ombyggnad av villan Aavaranta invid Hvitträsk och redogör för sina önskemål, anskaffning av material o.dyl.
***
1109 Arkistonmuodostajat: Karl ja Ulrika Andersson. Lahjoittaja: ei tietoa, asiakirjat löytyivät ruosteisesta peltipurkista Sarfvikin museolta. Yksinkertainen arkistoluettelo löytyy.
Kokoelma sisältää verokuitteja, tositteita, muutaman saapuneen kirjeen ja muutaman muun asiakirjan, noin vuosilta 1880–1904. Monet asiakirjat ovat osin lukukelvottomat tai päiväämättömät.

Kuvassa on 19.10.1897 päivätyn kirjeen ensimmäinen sivu. Kirjeessä A. Haapanen Helsingistä pyytää Herra Rakennusmestari Anderssonilta hintatarjousta Aavaranta-huvilan uudistamisesta ja kirjoittaa toiveistaan, materiaalihankinnoista ym.