A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1126

Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström
Klassfoton. Ljungheda småskola 1942-43. Kyrkoby folkskola klass 1 1963-64, klass 2 1964-65, klass 4 1966-67. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående timmermannen/byggmästaren Gustaf Arvid Pihlström född 12.9.1876.

1128 Donator och arkivbildare: Mikael Pettersson. Samlingen består av digitala bilder och dokument. En stor del av dessa har samlats in för boken ”Hindersby – Folk, hus och händelser i min hemby” av Gunnel Pettersson, Mikaels mamma.
Det finns också material av Ulla Pihlström (Gunnels fostersyster) och hennes släktingar Betty Eklund och Elin Ekroth.

-Porträtt främst av personer från mellersta Kyrkslätt, alltså släktingar och vänner till Betty Eklund, från vars fotoalbum de är.

-Dödsannonser hittade bland Ullas kvarlämnade papper, troligen från Betty Eklunds, Elin Ekroths och kanske Ullas mammas Irene Pihlströms samlingar. Annonserna är om släktingar och för dem bekanta kyrkslättsbor, men också vidare kända kyrkslättsbor så som syster Ellen och Arvid Mörne.

-Klassfoton från Mikaels skoltid på 1960-talet, men också hans mammas klassfoton från Ljungheda småskola och Hindersby skola från 1940-talet. Publicerade bland andra klassfoton på Flickr: Läs mera...

På bilden en vy från Axboda över järnvägen mot Tollsträsket 1961. Nu finns där tvåspårig järnväg, bullervallar och motorväg och träsket är nästan igenväxt.
***
1128 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Mikael Pettersson. Kokoelma muodostuu digitoiduista kuvista ja asiakirjoista. Suuri osa on koottu Mikaelin äidin Gunnel Petterssonin kirjottamaa kirjaa, ”Hindersby – Folk, hus och händelser i min hemby”, varten.
Aineistoa on myös henkilöiltä Ulla Pihlström (Gunnelin ottosisar) ja hänen sukulaisiltaan Betty Eklundilta ja Elin Ekrothilta.

-Potrettikuvia Keski-Kirkkonummella asuneista ihmisistä, Betty Eklundin sukulaisista ja ystävistä.

-Kuolinilmoituksia, yllä mainittujen naisten kokoelmista. Ilmoituksissa on heidän sukulaisia ja tuttuja kirkkonummelaisia, mutta myös yleisemmin tunnettuja kirkkonummelaisia kuten sisar Ellen ja Arvid Mörne.

-Luokkakuvia Mikaelin kouluajalta 1960-luvulta ja myös hänen äidin luokkakuvia Ljunghedan ja Hindersbyn kouluista 1940-luvulta. Luokkakuvat löytyvät muiden luokkakuvien joukosta Flickr:stä: Läs mera...

Kuvassa näkymä Axbodasta rautatien yli Tolsanjärvelle vuonna 1961. Nyt paikassa on kaksiraiteinen rautatie, meluaidat sekä moottoritie, ja järvi on melkein umpeenkasvanut.