A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1118

Mårten Bondestam, fotografier
11 stycken skannade svartvita fotografier.

1118 Donator och arkivbildare: Mårten Bondestam. 11 stycken skannade svartvita fotografier.

Motiven är höslåtter med häst, två ladugårdar, två bostadshus, ett par grupporträtt, vyer av bl.a. blommande äppelträd. Ingen förteckning eller förklaring av motiven finns.

Bilden: foto nr 11180002, höslåtter
***
1118 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Mårten Bondestam. 11 kpl. skannattua mustavalkoista valokuvaa.

Kuvien aiheita ovat heinän niitto hevosvoimin, kaksi navettaa, kaksi asuinrakennusta, pari ryhmäkuvaa, maisemia (mm. kukkivia omenapuita). Luetteloa tai minkäänlaista kuvien selitystä ei löydy.

Kuva: valokuva nro 11180002, heinän niitto