A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1135

Material om släkten Welin, uppgifter om Lappbölesnickarnas produkter | Aineistoa Welinin suvusta, tietoja Lapinkylän puuseppien tuotteista

1135 Arkivbildare: Karl William Welin, donator: Bengt Welin.

En arkivkartong med pappersmaterial och en minnessticka med några filer. Förteckning finns.

Innehåller släktutredning från Övre-Jussila 1603-1842, diverse material om släkten Welin, uppgifter om Lappbölesnickarnas produkter, foton på snickarverktyg och –maskiner, förteckning över verktyg och modeller på Furuhem i Lappböle, brev, urklipp på möbelannonser, material om snickarna i kriget, statens köpkort från 1940-talet mm.
Det ingår material både på svenska och finska.

Bilden är ett slumpmässigt exempel ur materialet: en sekretär av Karl Welin, 1946.
***
1135 Arkistonmuodostaja: Karl William Welin, lahjoittaja: Bengt Welin.

Yksi arkistokotelollinen paperiaineistoa ja muistitikku, jossa on muutama tiedosto. Luettelo löytyy.

Sisältää sukuselvityksen Lapinkylän tilasta Övre-Jussila 1603-1842, muuta aineistoa Welinin suvusta, tietoja Lapinkylän puuseppien tuotteista, valokuvia puusepän työkaluista ja koneista, luettelo työkaluista ja malleista Lapinkylän Furuhemissä, kirjeitä, lehtileikkeitä huonekalumainoksista, aineistoa puusepistä sodassa, valtion ostokortteja 1940-luvulta ym.
Aineistoa on sekä ruotsiksi että suomeksi.

Kuva on sattumanvarainen esimerkki aineistosta: Karl Welinin kirjoituslipasto, 1946.