A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1099

”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” manuskript. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” tryckt skrift.
Arkivbildare: Helge Jansson

1099 Donator: Ulla Ahlgren. Arkivbildare: Helge Jansson.
1-2. ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” Maskinskrivet manuskript i tre delar och korrektur (1953) med korrigeringar.
3. Tryckt skrift. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” av Ivar Hortling. Helsingfors 1918. Tillägnad: Helge Jansson 26.VI.1918.
*****
1099 Lahjoittaja: Ulla Ahlgren. Arkistonmuodostaja: Helge Jansson.
1-2. ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” Kolmeosainen käsikirjoitus ja korjausluku korjauksineen (1953).
3. Painotuote. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918”, Ivar Hortling. Helsinki 1918. Omistuskirjoitus: Helge Jansson 26.VI.1918.