A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1099

”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” manuskript. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” tryckt skrift.
Arkivbildare: Helge Jansson

1099 Donator: Ulla Ahlgren. Arkivbildare: Helge Jansson.
1-2. ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” Maskinskrivet manuskript i tre delar och korrektur (1953) med korrigeringar.
3. Tryckt skrift. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” av Ivar Hortling. Helsingfors 1918. Tillägnad: Helge Jansson 26.VI.1918.
*****
1099 Lahjoittaja: Ulla Ahlgren. Arkistonmuodostaja: Helge Jansson.
1-2. ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” Kolmeosainen käsikirjoitus ja korjausluku korjauksineen (1953).
3. Painotuote. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918”, Ivar Hortling. Helsinki 1918. Omistuskirjoitus: Helge Jansson 26.VI.1918.