A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1072

Tryckalster. Olika ämnen. | Painotuotteita. Eri aiheita.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1072 Donator okänd, Börje Forsberg förmedlare. Tryckalster.
1-5. Särtryck innehållande J.E. Rosbergs artiklar i tidskriften Fennia, fem stycken. Ca 1900-1919. Den äldsta saknar datering. Mest geologi och geografi.
6. Henrik Hildén. Porkala - Nyländsk havspark. Särtryck ur Geografiska Sällskapets i Finland tidskrift 2-3.1924.
7. Vår gård/maatilamme. Bondarby gård odlas av/viljelevät Kauno & Marianne Forsgren. Reklamblad.
8. Till de svenska gästerna på Finns midsommaraftonen 1911. Helsingfors 1911. Skrift om Ungdomsrörelsen i det svenska Nyland, skolorna och ungdomsföreningarna i Esbo, historiska tidsbilder ur Kyrkslätts socken. Olika skribenter.
9. Topelius, G. Prolog vid invigningen af Oitbacka Ungdomshem 8.3.1908.
10. Teho. Työtehoseura N:o 5-6 1957 Työnäytös Porkkalassa / Arbetsexpon i Porkala den 1.-2.6.1957. Mässkatalog.
*****
1072 Lahjoittaja tuntematon, välittäjä Börje Forsberg. Painotuotteita.
1-5. Eripainos, jossa J.E. Rosbergin artikkeleita i aikakausilehdessä Fennia, viisi kpl. N. 1900-1919. Geologiaa ja maantietoa ym.
6. Henrik Hildén. Porkala - Nyländsk havspark. Eripainos, Geografiska Sällskapets i Finland tidskrift 2-3.1924.
7. Vår gård/maatilamme. Bondarby gård odlas av/viljelevät Kauno & Marianne Forsgren. Mainoslehti.
8. Till de svenska gästerna på Finns midsommaraftonen 1911. Helsingfors 1911. Vihko, jossa eri kirjoittajien tekstejä nuorisoliikkeestä, kouluista ja historiasta Espoossa ja Kirkkonummella.
9. Topelius, G. Prolog vid invigningen af Oitbacka Ungdomshem 8.3.1908. Runo.
10. Teho. Työtehoseura N:o 5-6 1957 Työnäytös Porkkalassa / Arbetsexpon i Porkala den 1.-2.6.1957. Messuluettelo.