A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1050

Foton från stenbrottet i Obbnäs. | Valokuvia Upinniemen kivilouhoksesta.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1050 Donator: Olle Hakala. 20 svartvita fotografier från stenbrottet som verkade i Obbnäs före första världskriget. Redaktör Olle Hakala hade fått bilderna av pastor Samuli Alaspää, som fått dem av en gammal kvinna, vars namn han inte kom ihåg. Papper, 3 st. digitaliserade.
*****
1050 Lahjoittaja: Olle Hakala. 20 mustavalkoista valokuvaa Upinniemessä ennen ensimmäistä maailmansotaa toimineesta kivilouhimosta. Toimittaja Olle Hakala oli saanut kuvat pastori Samuli Alaspäältä, joka oli saanut ne vanhalta naiselta, jonka nimeä hän ei enää muistanut. Paperi, 3 kpl. digitoitu.