A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Visar samling: 1126 32 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från Axboada i Hindersby.31.5.1891
Arvid Pihlström För byggmästaren Arvid Pihlström var Ljungheda bland de första större byggnader han uppförde.1876-1945
Butik Kyrkslätts Handelslag i Friggesby.1930-1944
Butik Butiken i Friggesby.1930-1944
Butik Kirkslätt Handelslag i Lappböle1930-1950
Butik och bibliotek invid kyrkan Sokos och bibliotek invid Kyrkslätts kyrka1980-1989
Butiken Sokos Sokos och hörngård år 1989.1989
Eltåg Eltåget kom till Kyrkslätt 1969 . Eltåg i Finland började mellan Helsingfors och Kyrkslätt.1969-1999
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1925-1930
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Fyr Rönnskärs fyr i Porkala1900-1930
Föreningshus Ljungheda i Hindersby i början av 1900-talet.1912-1920
Föreningshus Ljusdala i Masaby1930-1939
Jubileumsport Kyrkslätt firar 600-års jubileum år 1930.1930
Karaktärshus Karaktärshuset på Gesterby gård före år 1944.1930-1944
Kommunalhem Kyrkslätts kommunalhem i Vols.1930-1939
Kyrka Vy mot Kyrkslätts kyrkan år 1931 från Jolkby.1931
Kyrka och butik Kyrkbacken ca. 1970 med Ekman & Nordströms butik med rött tak i förgrunden.1970-1972
Kyrka och kyrkstall Kyrkslätts kyrka och kyrkstall i slutet av 1800-talet.1890-1900
Kyrkbacken Prästgårdsbacken är nu utbyggd på 1990-talet.1990-1999
Läsesedel Digitalt foto av Arvid Pihlströms läsesedel för åren 1885-1887.1885-1887
Paus vid bygge Timmermän tar igen sig vid bygge. Arvid Pihlström från Hindersby till vänster.1895-1915
Prästgård Prästgården i Kyrkslätt år 1914.1914
På bygge Timmermän poserar vid nybygge, Arvid Pihlström från Hindersby med borr i dörren.1895-1915
Ria Rian på Gesterby museiområde.1980-1989
Rosenträdgård Matildebergs rosendriverier.1939
Sergeantsboställe Alis forna sergeantsboställe i Evitskog flyttades till Alisgårdens museum i Lappböle 1956.1956-1970
Sjukstuga Kyrkslätts sjukstuga år 1912.1912
Sommarkoloni Barnträdgårdsbarnas sommarkoloni år 1915 i Hirsala.1915
Tolls år 1969 Flygfoto med Esso bensinstationen, 51:an, järnvägen och gårdarna i Tolls.1969
Torg och butik Sokos Varuboden på kyrkbacken.1995-1999