A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1041

10 kopior av karikatyrer från Sigurdskårens fångenskap. | 10 kopiota pilapiirroksista Sigurdsin kaartin vankeudesta.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1041, donator: Ingel Fontell. Tio färgkopior av karikatyrer gjorda då skyddskårister tillhörande Sigurdskåren 1918 satt fängslade på Elisabetsgatan i Helsingfors. Originalen ägdes av fru Saga Ekvall från Finnsta gård, Västerås. Fontell fick kopiorna i februari 1998 och gav dem därefter till Kyrkslätts hembygdsförening.
*****
1041, lahjoittaja: Ingel Fontell. 10 värikopiota karikatyyreistä. Piirrokset tehtiin vuonna 1918, kun Sigurdsin kaartiin kuuluneita suojeluskuntalaisia olivat vangittuina Liisankadulla Helsingissä. Alkuperäiset piirrokset omisti rouva Saga Ekvall Finnstan kartanosta Ruotsin Västeråsista. Fontell sai kopiot helmikuussa 1998 ja lahjoitti ne Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle.