A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Visar samling: 1115 73 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Bil Bil av märket Renault.1920-1925
Bro över järnväg Torhem och gamla bron från 1930-talet över järnvägen.1939-1944
Brygga Gillobacka gårds badplats och Kvis bys brygga.1930-1944
Bröllop Hildings och Etels bröllopsdag 2 maj 1943.2.5.1943
Butik Kyrkslätt Handelslags butik i Nägels invid Jorvas station.1925-1940
Butik Butik i Jorvas.1970-1980
Butik Hans Korkmans butik invid Jorvas station fotograferad under evakueringen.1944
Butik Kyrkslätt Handelslag i Jorvas år 1931.1931
Butik och järnvägsbro Korkmans butik och den i juni 1994 halvfärdiga bron över järnvägen invid Jorvas station som byggts intill huset.1994
Bänkgård och växthus Bänkgården och växthus framför inspektorsbostaden på Gillobacka 1943.1943
Chaufförsvilla Gillobacka chaufförsvilla 1943.1843-1943
Chaufförsvillan Chaufförsvillan på Gillobacka gård1938-1940
Chaufförsvillan Anni Edsvik på landsvägen i Gillobacka med chaufförsvillan i bakgrunden.1940-1944
Chaufförsvillan Familjen Welin utanför bostadshuset i Gillobacka på Aina Welins 50 års dag den 27 juli 1944.1944
Dans på stranden Dans vid Finnträsk på Ingvalsby stranden år 1926.1926
Dynga körs ut på åker Jorvas gård kör dynga ut på åkern, Dannebrogs stall i bakgrunden.1930-1939
Folkskola Postkort med Nägels folkskola som motiv.1934
Handelslag vid tågstation Kyrkslätt Handelslags butik i Masaby invid Masaby tågstationen1960-1965
Harvar med hästar Man harvar på Jorvas gård.1930-1939
Hundarna på Gillobacka Gillobacka gård.1938
Husbonden på Jorvas Husbonden på Jorvas gård Valfrid Engberg.1930-1939
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Jorvas gård 19321932
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Jorvas gård i juli 19221922
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Gillobacka i bakgrunden. Byggnaden hade ytterdörrar mot alla fyra håll.1940-1942
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Storkvis gård i byn Kvis.1930-1944
Huvudbyggnad Lill-Nägels gård år 1933.1933
Häst med föl Häst med föl på Jorvas gård.1930-1939
Häst med såmaskin På åkern med såmaskin Radix.1930-1939
Häst och mjölkkärra Hästen Lärkan och Johan Holmberg som körde mjölken från Storkvis till Jorvas station.1935-1944
Häst och släde Häst och släde på landsvägen nära Jorvas järnvägsstation.1926
Hästar och en harv Tor Engberg och Börje Myrberg sitter på harven.1935-1944
Hölada Skördefolket vid en hölada,1930-1939
Höäng Höäng på Storkvis sommaren 19441944
Jordgubbsland Jordgubbslandet på Gillobacka. I bakgrunden Gillobacka träsket och t.h. ses en spridare.1943
Järnvägsstarion Masaby järnvägsstation år 1965.1965
Järnvägsstation Jorvas järnvägsstation.1935-1944
Järnvägsstation Utsikten från Jorvas bro. Järnvägen gick ända in i kvarnen. Labors kvarn och Labors kontor t.h. samt Jorvas station t.v.1930-1944
Kaffepaus vid hästräfsa Kaffepaus vid hästräfsa, T.v. Carl Erik och Per Engberg.1930-1939
Ko Kon Gullros i förgrunden på Storkvis gård.1935-1944
Ko och deja Ko, deja och Valfrid Engberg. Bästa kon Jutta som under sex år mjölkat över 5 000 kg per år.1930-1935
Kurs Madrasskurs vid Nägels folkskola.1930-1944
Ladugård Ladugården på Jorvas, sommaren 1932.1932
Lill-Nägels Lill-Nägels gård 100 år i släktens ägo år 1939.1839-1939
Midsommar på Gillobacka Under midsommaren inbjöd fru och herr Öflund hela gårdsfolket till midsommarfirande i den s.k. groggropen.1935
På höängen På höängen, Jorvas gård i bakgrunden sommaren 1934.1934
På höängen Jorvas gård på höängen.1930-1939
På höängen Jorvas gård på höängen, Carl Erik Engberg sitter på hästräfsan.1930-1939
På terrassen Husbonden på Jorvas gård med gäster.1925-1930
Riksmarsch Farmor Maria Wessman 71 år deltar i riksmarschen år 1941. Läs mera...1941
Ror på träsket Camilla Hongell ror på Gillobacka träsket. I bakgrunden till höger är Jorvas gård.1930-1944
Rågåker Skörd med lie på rågåkern.1930-1939
Simstrand Finnträsk simstrand i Ingvalsby.1925-1944
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola hösten 1936.1936
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola 1933.1933
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola 1936.1936
Skolfotografi Skolfoto från Nägels folkskola hösten 1935.1935
Slåttermaskin Per Engberg kör slåttermaskinen. I bakgrunden Höstsols bastu.1930-1939
Slåttermaskin Hästar med slåttermaskin.1930-1939
Tjur Harry Engberg med tjuren Seger på Storkvis gård.1935-1944
Tjur Tjur på Jorvas gård.1930-1939
Traktor Gustav Rein kör Jorvas kvarns gröna traktor av märket Cletrac.1930-1939
Traktor i arbete Traktor i arbete nedanför Torhem och Höstsol.1938-1939
Trädgård Arbetsfolk på trädgården på Gillobacka.1943
Två personer med häst och kärra Två personer med häst och kärra invid Jorvas järnvägsstation. Kvarnvillorna i bakgrunden.1930-1944
Tåg Tåget från Kyrkslätt till Helsingfors är här på Jorvas järnvägsstation.1935-1944
Tågstation Första stationshuset på Jorvas station1903-1917
Ungdomar spelar bandy F. v. Per Engberg, Ingeborg Wilken, Hjördis Myrberg och Börje Myrberg spelar bandy på Sundet.1935-1939
Valfrid Engberg Häst och kärra invid Kyrkslätt kyrkas klockstapel.1869-1939
Villa Villa Dannebrog i Jorvas Kyrkslätt.1918-1930
Väderkvarn Väderkvarnen och stugan på Tina i Masaby21.11.1965
Vägskylt Vägskylt i Jorvas.1940
Växthus Bror Edsvik i tomatväxthuset på Gillobacka.1943
Översvämning Översvämning vid Sundet i Nägels by sydost om Jorvas station på våren år 1958. T.h. en tillfällig gångbro för fotgängare.1958