A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Skolfotografi

Skolfoto från Nägels folkskola hösten 1936.
I första raden fr.v. Per Olof Björk, tre okända, Evi Lundmark, två okända, Inga Welin, Aura Mehtälä, på marken sitter Brita Nordström, Iris Sontag och Bengt. I andra raden fr. vänster Greta Snell, Margareta Rantanen, Ekine Lind, Annikki Järvinen, Göta Lind, Ragnhild Nylund, Signe Flink, Inga Nylund, Ulla Lundmark, Cecilia Flink, Linnéa Rein, Kurre Sandström, Nisse Tuppurainen. I tredje raden från vänster Veikko Pöyhönen, Lind, Tyyne Lönnqvist, Ernst Sjöman, Anita Barman, Tyra Lindström, Tor Sontag, Gunvor Strand, Jalle Strandberg, Pekka Nieminen och Bengt Larsson. Från vänster i raden framför lärarna Olle Sandblom, Greta Holmberg, Olin, okänd, Doris Strandberg, Lasse Stenström, Snell. Ovanför gossen Snell Irmer Nylund och Runar. Till vänster om lärarna står gossen Hassinen. Till v. Edit Bäckström och t.h. Eva Bäckström.

Bakom skolfotot finns antecknat datumet 5/10 1936. Den dagen fick barnen sina skolfoton.