A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Skolfotografi

Skolfoto från Nägels folkskola hösten 1936.
I första raden fr.v. Per Olof Björk, tre okända, Evi Lundmark, två okända, Inga Welin, Aura Mehtälä, på marken sitter Brita Nordström, Iris Sontag och Bengt. I andra raden fr. vänster Greta Snell, Margareta Rantanen, Ekine Lind, Annikki Järvinen, Göta Lind, Ragnhild Nylund, Signe Flink, Inga Nylund, Ulla Lundmark, Cecilia Flink, Linnéa Rein, Kurre Sandström, Nisse Tuppurainen. I tredje raden från vänster Veikko Pöyhönen, Lind, Tyyne Lönnqvist, Ernst Sjöman, Anita Barman, Tyra Lindström, Tor Sontag, Gunvor Strand, Jalle Strandberg, Pekka Nieminen och Bengt Larsson. Från vänster i raden framför lärarna Olle Sandblom, Greta Holmberg, Olin, okänd, Doris Strandberg, Lasse Stenström, Snell. Ovanför gossen Snell Irmer Nylund och Runar. Till vänster om lärarna står gossen Hassinen. Till v. Edit Bäckström och t.h. Eva Bäckström.

Bakom skolfotot finns antecknat datumet 5/10 1936. Den dagen fick barnen sina skolfoton.