A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Skolfotografi

Skolfoto från Nägels folkskola 1933.
Lärarinnorna Edit Bäckström och Eva Bäckström, t.h. I första raden sitter på marken fr.v. okänd, Irmer Nylund, Harry Back?, Jalle Strandberg, Ethel Öberg, Henrik Nordström. I andra raden fr.v. Harry, Tyra Lindström, Ragnhild Nylund, Kurt Sandström, Anna-Liisa karjalainen ?Linnéa Rein, Signe Flink, Annikki Järvinen, Veikko Pöyhönen, Tor Engberg, Lasse Stenström, Ernst Sjöman. I tredje raden från vänster okänd, Herbert, okänd, okänd, Etel Welin, Cecilia Flink, Etel Tuppurainen, Rakel Nylund, Inger Bäckström, Einar Valkeapää, Edit Bäckström och Eva Bäckström. I fjärde raden från vänster Olle Sandblom, Valdemar Flink, Henry Levin, Holger, Nils Nylund ?, Ingalill, Greta Seger, Svea Sjögren?, Tuppurainen.