A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Skolfotografi

Skolfoto från Nägels folkskola 1933.
Lärarinnorna Edit Bäckström och Eva Bäckström, t.h. I första raden sitter på marken fr.v. okänd, Irmer Nylund, Harry Back?, Jalle Strandberg, Ethel Öberg, Henrik Nordström. I andra raden fr.v. Harry, Tyra Lindström, Ragnhild Nylund, Kurt Sandström, Anna-Liisa karjalainen ?Linnéa Rein, Signe Flink, Annikki Järvinen, Veikko Pöyhönen, Tor Engberg, Lasse Stenström, Ernst Sjöman. I tredje raden från vänster okänd, Herbert, okänd, okänd, Etel Welin, Cecilia Flink, Etel Tuppurainen, Rakel Nylund, Inger Bäckström, Einar Valkeapää, Edit Bäckström och Eva Bäckström. I fjärde raden från vänster Olle Sandblom, Valdemar Flink, Henry Levin, Holger, Nils Nylund ?, Ingalill, Greta Seger, Svea Sjögren?, Tuppurainen.