A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Valfrid Engberg

Häst och kärra invid Kyrkslätt kyrkas klockstapel.
Husbonden Valfrid Engberg (1869-1939) från Jorvas gård med häst och kärra invid Kyrkslätt kyrkas klockstapel.

Västra Nyland 02.09 1939

Den 30 augusti avled i en ålder av närmare 70 år hemmansägaren Valfrid E n g b e r g i Jorvas.
Han hörde till den gamla jordbrukarstammen i Kyrkslätt som förenade sinne för tradition med blick för den nya tidens villkor. Detta gjorde honom å ena sidan till en framträdande jordbrukare och å andra sidan till en bemärkt främjare av hemsocknens kulturella strävanden. Denna välvilja för det kulturella arbetet gjorde honom bl. a. till kassör i Kyrkslätts hembygdsförening och all annan föreningsverksamhet kom även därigenom att stå hans hjärta nära.

Läs mera...


Platsbeskrivning
Valfrid invid kyrkan som ligger i Gesterby by.