A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1121

Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.
Skolfoton från Hindersby och Tolls (Bergtorp), foton från Korkkulla. Skannade köpebrev och andra avtal berörande Korkkulla från början av 1900-talet. Ritning till Tolls småskola. Finskt-estländskt resekort 1931. Räkning till Kyrkslätt kommun 1929. Evakuering 1944 och Porkala parentesen.

1121 Donator och arkivbildare: Christer Pihlström. Digitalt material.

Skolfoton från Hindersby och Tolls (Bergtorp) från 1920-talet och 1957-1965. Foton från Korkkulla, främst från 1930-talet och början av 1940-talet, byggnader och personer. Köpebrev och andra avtal om Korkkulla från början av 1900-talet. Ritning till Tolls småskola. Finskt-estländskt resekort 1931. Räkning till Kyrkslätts kommun 1929 mm.

Bilden: foto 1121 (11) Korkkulla
***
1121 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Christer Pihlström. Digitoitua aineistoa.

Luokkakuvia Heikkilästä ja Tolsasta 1920-luvulta ja vuosilta 1957-1965. Valokuvia Korkkullasta, pääosin 1930-luvulta ja 1940-luvun alusta, rakennuksia ja henkilöitä. Kauppakirjoja ja muita sopimuksia Korkkullasta 1900-luvun alusta. Tolsan koulun rakennuspiirros. Suomen-Viron matkakortti 1931. Lasku Kirkkonummen kunnalle 1929 ym.


Platsbeskrivning
Korkkulla, Kyrkslätt