A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1051

Foto/postkort, från Harald Borg till Hjalmar Edlund.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. | Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

1051 Donator: Harry Edlund, född på Lill-Näse i Kyrkslätt. Ett svartvitt fotografi som föreställer Harald Borg, Hjalmar och Siri Edlund samt två okända personer framför ingången till en byggnad, antagligen Näse Nedergård. Fotografiet har sänts som postkort till possessionaten Hjalmar Edlund av Harald Borg den 29.1.1919. Papper.
*****
1051 Lahjoittaja: Harry Edlund, syntynyt Lill-Näsen tilalla Kirkkonummella. Valokuva, jossa Harald Borg, Hjalmar ja Siri Edlund sekä kaksi tunnistamatonta henkilöä seisovat rakennuksen edessä, todennäköisesti Näse Nedergårdin. Valokuva on lähetetty postikorttina patruuna Hjalmar Edlundille Harald Borgilta 29.1.1919. Paperi.