A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1008

Ströexemplar av tidskriften ”Kyrkslätt kungörelser” från åren 1898, 1899, 1901, 1902, 1903.
Arkivnumren 1002-1074 bildar Gamla hembygdssamlingen. Samlingen består av mindre samlingar som donerats till Kyrkslätts hembygdsförening. Gamla hembygdssamlingen tillhör Kyrkslätts hembygdsförening, som deponerat den i Arkivalia. ***** Arkistonumerot 1002-1074 muodostavat Vanhan kotiseutukokoelman. Kokoelma koostuu Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoitetuista useista pienistä kokoelmista. Vanhan kotiseutukokoelman omistaa kotiseutuyhdistys, joka on tallettanut sen Arkivaliaan.

Samling 1008 har donerats av Keijo Turunen och består av ströexemplar av tidskriften ”Kyrkslätt kungörelser” från åren 1898, 1899, 1901, 1902, 1903. Tidskriften är handskriven och utgavs av folkskolläraren A N Winell.
*****
Kokoelman 1008 on lahjottanut Keijo Turunen ja se koostuu hajakappaleista julkaisusta ”Kyrkslätt kungörelser” vuosilta 1898, 1899, 1901, 1902, 1903.
Julkaisu on käsin kirjoitettu ja sen toimitti kansakoulun opettaja A N Winell.