A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1077

Avgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby.
Afgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby distrikt af Kyrkslätt socken för John Alvar Cavonius, den 31 maj 1906.

1077 Donator: Harry Cavonius, arkivbildare: John Alvar Cavonius. Betyg: Afgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby distrikt af Kyrkslätt socken för John Alvar Cavonius, den 31 maj 1906.
*****
1077 Lahjoittaja: Harry Cavonius, arkistonmuodostja: John Alvar Cavonius. Todistus: Afgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby distrikt af Kyrkslätt socken för John Alvar Cavonius, den 31 maj 1906. (suom. John Alvar Cavoniuksen päättötodistus Hekkilän piirin ylemmästä kansakoulusta Kirkkonummen pitäjästä 31.5.1906)