A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1077

Avgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby.
Afgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby distrikt af Kyrkslätt socken för John Alvar Cavonius, den 31 maj 1906.

1077 Donator: Harry Cavonius, arkivbildare: John Alvar Cavonius. Betyg: Afgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby distrikt af Kyrkslätt socken för John Alvar Cavonius, den 31 maj 1906.
*****
1077 Lahjoittaja: Harry Cavonius, arkistonmuodostja: John Alvar Cavonius. Todistus: Afgångsbetyg från högre folkskolan i Hindersby distrikt af Kyrkslätt socken för John Alvar Cavonius, den 31 maj 1906. (suom. John Alvar Cavoniuksen päättötodistus Hekkilän piirin ylemmästä kansakoulusta Kirkkonummen pitäjästä 31.5.1906)