A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

1114

Kurt Ekström, personarkiv
Fotografier från Lappböle och Oitbacka.

1114 Arkivbildare och donator: Kurt Ekström. Två kartonger med dokument från tidsperioden 1782-1988.

I en kartong dokument med anknytning till Kyrkslätt eller familjen Ekström, samt Karl Ekströms brevsamling från åren 1938-1941.

I den andra kartongen en brokig samling officiella dokument från slutet av 1700- talet och hela 1800-talet, främst från Ekenäs och Helsingfors, men även andra orter. Några tidningsartiklar av senare datum. Förteckning finns.

Samlingens fem fotografier är digitaliserade. De föreställer, förutom vägarbetet i Lappböle, Oitbacka gårds stall, stallpersonal och arabhingsten Abu-Cheil.

Exempelvis finns i samlingen Finska fornminnesföreningens tidskrift ”Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar” av Aarne Europaeus från 1922, vilken fortfarande lär användas som källa.

På bilden män och hästar på vägarbete i Pelobacka, Lappböle. Karl Ekström till höger. Till vänster Edvin Sauren.
***
1114 arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Kurt Ekström. Kaksi arkistokotelollista asiakirjoja ajanjaksolta 1782-1988.

Toisessa kotelossa on asiakirjoja, jotka liittyvät Kirkkonummeen tai Ekströmin perheeseen, sekä Karl Ekströmin kirjekokoelma vuosilta 1938-1941.

Toisessa kotelossa on kirjava kokoelma virallisia asiakirjoja 1700-luvun lopulta ja koko 1800-luvulta, pääosin Tammisaarelta ja Helsingistä, mutta myös muilta paikkakunnilta. Muutama tuoreempi lehtileike. Luettelo löytyy.

Kokoelman viisi valokuvaa on digitoitu. Niissä on, Lapinkylän tietyön lisäksi, Oitbackan kartanon talli, tallihenkilöstö ja arabiori Abu-Cheil.

Esimerkkinä, kokoelmasta löytyy Aarne Europaeuksen kirjoittama Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakausikirja vuodelta 1922 ”Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar” (Muinaislöytöjä Kirkkonummen ja Espoon pitäjistä), jota kuulemma käytetään lähteenä vielä tänäkin päivänä.

Kuvassa näkyy miehiä ja hevosia tietyössä Lapinkylässä. Karl Ekström oikealla. Vasemmalla Edvin Sauren.