A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1108

Kyrkslätt kyrkoby syförening, föreningsarkiv
Kyrkslätt kyrkoby syförenings föreningsarkiv

1108 Arkivbildare: Kyrkslätt kyrkoby syförening. Donator: prostinnan Margit Jansson, 1968. Föreningsarkiv. Två arkivkartonger.
Samlingen innehåller protokoll, kopior av utgående handlingar, årsberättelser, redovisningar till statistiska centralbyrån, ankomna skrivelser, tackbrev och -kort, räkenskapshandlingar, kassaböcker och verifikat, makulerade bankböcker, historik, donationsbrev, tal, tidningsurklipp, övrigt.
Ströexemplar, inte komplett dokumentering av verksamheten. 1881-1976.
Förteckning finns.

På bilden ses första sidan av den avslutande verksamhetsberättelsen från 1976 . Föreningens sista årsmöte hade hållits 1969. Efter det hade medel donerats, omkostnader betalats, minnesadresser över avlidna medlemmar skickats och föreningens historik (utgiven av Kyrkslätts hembygdsförening 1975) inköpts. Endast fyra medlemmar var vid livet 1976.

Syföreningen hade grundats på 1890-talet för att understöda Kyrkslätts Fruntimmersförenings verksamhet och då fruntimmersföreningen dog ut efter eldsjälen Charlotta Morings död 1893, fortsatte syföreningen med motsvarande verksamhet. Till föreningarnas bedrifter räknas bl.a. att vid sockens folkskola underhålla nio värnlösa gossar, under 16 års tid svara för avlöningen av en eller två lärarinnor i småbarnsskolan och år 1910 donera 1000 mk (en enorm summa på den tiden) till byggandet av föreningshuset Ljungheda.
***
1108 Arkistonmuodostaja: Kyrkslätt kyrkoby syförening (Kirkkonummen kirkonkylän ompeluyhdistys). Lahjoittaja: rovastinna Margit Jansson, 1968. Yhdistysarkisto. Kaksi arkistokoteloa.
Kokoelmassa on pöytäkirjoja, lähtevien asiakirjojen kopioita, toimintakertomuksia, tilastoja, saapuneita kirjeitä, kiitoskirjeitä ja -kortteja, kirjanpitoasiakirjoja, kassakirjoja ja tositteita, makuloituja pankkikirjoja, historiikki, lahjoitussopimuksia, lehtileikkeitä, muuta.
Hajakappaleita, ei täydellistä toiminnan dokumentointia. 1881-1976. Arkistoluettelo löytyy.

Kuvassa on ensimmäinen sivu ompeluyhdistyksen viimeisestä toimintakertomuksesta vuodelta 1976 . Viimeinen vuosikokous oli pidetty vuonna 1969. Sen jälkeen yleiskustannukset oli maksettu, varat oli lahjoitettu, kuolleiden jäsenten omaisille oli lähetetty muistoadresseja ja Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen vuonna 1975 julkaisema yhdistyksen historiikki oli maksettu. Enää neljä jäsentä oli elossa 1976.

Ompeluyhdistys oli perustettu 1890-luvulla tukemaan naisyhdistyksen toimintaa. Kun naisyhdistyksen toiminta hiipui, sen tulisieluisen johtajan Charlotta Moringin kuoltua 1893, ompeluyhdistys jatkoi vastaavalla toiminnalla. Sen saavutuksiin lasketaan 9 vähäosaisen pojan kansakoulukoulutuksen mahdollistaminen, yhden (ajoittain jopa kahden) pienten lasten koulun opettajan palkkaaminen 16 vuoden ajan ja vuonna 1910 1000 mk:n lahjoittaminen Ljunghedan seurantalon rakentamiseen (siihen aikaan valtava summa).
*****
Häftet ”Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening” av Margit Jansson och Mona Dumell (1975) finns fortfarande att beställa från Kyrkslätts hembygdsförening. Läs mera...
***
Vihkosen ”Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening”, Margit Jansson ja Mona Dumell (1975), voi edelleen tilata Kirkkonummen kotiseutuyhdistykseltä. Läs mera...