Bokpresentationer

Makilo bokens presentation

Referensbiblioiteket

Hembygdsgården i Gillobacka har ett bibliotek som innehåller böcker om Kyrkslätt och grannkommuner. Se närmare ...

 

KyHF möte 30.12 1918 på Ljungheda:

En skriftserie skall utges

Kyrkslätts hembygdsförening rf    -    Böcker

Förteckning över böcker som är till salu

Fortsätt till: Bokförteckningen

Bokbeställning

Betala bokens pris + postomkostnaderna 7 euro till konto:
Kyrkslätts hembygdsförening rf
FI49 4055 0012 4484 58

Meddelande: Bokens namn, mottagarens namn

Skicka beställningen med information om leveransadressen mm. Se beställningen nedan.

Boken skickas till mottagaren då betalningen kommit in på kontot.

Exempel:

Betala bokens pris 28 euro + postomkostnaderna 7 euro, totalt 35 euro till konto:
Kyrkslätts Hembygdsförening rf
FI49 4055 0012 4484 58
Meddelande: Makilo svenskspråkig, mottagarens namn

Bokbeställning

Skriv siffran 7 med bokstäver: