Böcker i Gillobacka hembygdsgårds referensbibliotek

I referensbibloteket på Gillobacka hembygdsgård finns drygt 200 olika titlar, av vilka c:a 100 berör Kyrkslätt. Resten berör våra grannsocknar eller något annat.

Referensbibliotekets bokförteckning (klicka här och öppna förteckningen)

( G i förteckningen = finns i refarensbiblioteket på Gillobacka )

   - Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter, utgivna av hembygdsföreningen (här katalog)

   - Böcker utgivna av andra vilka berör Kyrkslätt 

   - Böcker som berör grannkommunerna

   - Övriga

J.E. Rosbergs samling i referensbiblioteket (klicka här och öppna förteckningen)

   - Böcker vilka är författade av J.E. Rosberg.

 

Intresserade kan komma och bekanta sig med böckerna.

Kontakta Jukka Lehtonen, tel 050 584 8999.

Böckerna lånas inte ut.

 
            J.E. Rosberg
 
Se närmare om en del av vad professor J.E. Rosberg gjorde

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s