Bli medlem

i Kyrkslätts hembygdsförening.

Läs mer...

_______________________________

Kyrkslätts hembygdsförening

grundades år 1910

 

Johan Evert Rosberg,
föreningens grundare
och långvariga ordförande

(1864 - 1932)

( Noteringar om J E Rosberg )

Hembygdsföreningen grundades år 1910 för att bevara, fördjupa och sprida kunskapen om den lokala kulturen. Föreningen ger ut böcker, bedriver museiverksamhet och ordnar utställningar med anknytning till Kyrkslätts historia. Den är också en samhällsbevakande instans.

Kyrkslätts hembygdsförening är medlem i Nylands svenska hembygds- och museiförbund och i Finlands svenska hembygdsförbund.

 
             

Nu finns ytterligare tre böcker digitalt, totalt 18 böcker

Alla medlemmar som har meddelat om sin e-postadress till föreningen erhåller medlemsbrev per e-post och anvisning där för inloggning varefter de digitala böckerna kan läsas. 

Klicka vidare här och bekanta dig med de digitala böckerna ... 

 

             

Gillobacka - hembygdsgård    - kotiseututalo 

Uthyrning av föreningslokalen     

Kokoustilojen vuokraaminen

             

Arkivalia                                                                     

Lokalarkivet i Kyrkslätt - Arkivalia 

Kirkkonummen paikallisarkisto - Arkivalia 

             

Beställ dina böcker hem med posten

Tilaa kirjasi kotiin postilla          

Här beställer du boken     Tästä tilaat kirjan

             

Kyrkslätts hembygdsförening är med i eMuseet

eMuseo on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi 

Alisgårdens museum är med i eMuseet.  Se närmare ... 

Gesterby museiområde är med i eMuseet.  Se närmare ...

 

   

Kyrkslätts hembygdsförening finns på Facebook

   Läs mer ...

 

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s