Kyrkslätts hembygdsförening rf har ca 140 medlemmar.

Kyrkslätts hembygdsförening rf är medlem i Finlands svenska hembygdsförbund r.f. som utger tidningen Hembygden vilken är medlemsförmån.

Kom med i Kyrkslätts hembygdsförening.    Bli medlem!    Liity jäseneksi!

Klicka gärna här och se hurudan förening KyHF är  ...

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften för det första årets medlemskap som är 10€. Medlemsavgiften som eftersträvats att vara 10€ fastställes på årsmötet.

Gör din 10€ inbetalning till föreningens konto:
Kyrkslätts hembygdsförening rf
IBAN: FI68 5092 0920 5334 19, BIC: OKOYFIHH

 

Skriv in här nedan dina personuppgifter för ansökan om medlemskap i Kyrkslätts hembygdsförening och bekräfta samtidigt att du godkänner föreningens hantering av register enligt GDPR (EU:s dataskyddsförordning).

Skriv först in dina personuppgifter och klicka sedan på 'Skicka' varefter din medlemsansökan registreras av Kyrkslätts hembygdsförening under följande styrelsemöte.

Medlemsansökan

Kryssa för här att du godkänner Kyrkslätts hembygdsförenings registerbehandling
Skriv siffran 10 med bokstäver:

________________________________________________________________________

 

Medlemsansökan kan alternativt skickas som brevförsändelse

Alternativt kan medlemsansökan här under skrivas ut och skickas i ett brev till: Kyrkslätts hembygdsförening, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Ladda ned blanketten för medlemsansökan

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s