Medlemsavgiften fastställs årligen på årsmötet

. . . och räkningen för medlemsavgiften sänds därefter ut per e-post eller i brev om e-post saknas.

Medlemsavgiften har eftersträvats att vara 10 €. 

Medlemsavgiften för år 2024 är 10 €.

Inbetalning till föreningens konto:
Kyrkslätts hembygdsförening rf
IBAN: FI68 5092 0920 5334 19, BIC: OKOYFIHH