Medlemsinformation för år 2024

Medlemsbrev 5-24

2 april - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet

Årsmötet är lördagen den 23 mars 2024 kl.14.00

Adress: Kyrkslätts hembygdsförening, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Medlemmarna i Kyrkslätts hembygdsförening kallas till ordinarie årsmöte.

 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesordföranden, sekreterare, två protokolljusterare som vid behov kan verka som rösträknare.

3. Konstatera mötets laglighet och beslutfördhet.

4. Godkänna föredragningslistan för mötet.

5. Presentera bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande.

6. Besluta om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

7. Fastställa verksamhetsplanen, medlemsavgiftens storlek och budgeten.

8. Val av styrelseordförande och tre (3) styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.

9. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för denna.

10. Besluta om annonsorgan för årsmöte eller extra föreningsmöte.

 

Föredrag av Niclas Erlin om Raseborgs slotts historia under rubriken "Raseborg - kronans slott och traktens mittpunkt".

 

 

Medlemsbrev 4-24

29 februari - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet

Tidningen Hembygden 1/2024 ...

... utkommer 28 februari endast som digital tidning.

I nummer 3-2023 som utkom 30.11 har FSH infört ett ”medlemsnummer” i adressfältet på tidningens baksida för att få ett unikt nummer för varje tidningsmottagare. Numret används för inloggning till den digitala tidningen. 

Du kan redan nu läsa alla utgivna tidningar digitalt ända från år 2021.

LÄS MER

Medlemsbrev 3-24

3 februari - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet

Medlemsbrev 2-24

26 januari - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet

Medlemsbrev 1-24

5 januari - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet