Medlemsinformation för år 2023

Medlemsbrev 4 / 2023 - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs brevet

Föreningens smedja på Gesterby har nya dörrar.

Hembygdsföreningen har under sommaren förnyat dörrarna till smedjan.

Trappan på Alisgården har restaurerats.

 

Medlemsbrev - augusti 2023

Vid Hembygdsföreningens årsmöte i slutet av mars återvaldes de medlemmar som var i tur att avgå. Kurt Ekman fortsätter som styrelseordförande med Jöran Ahlbäck (kassör), Linda Enkvist, Jukka Lehtonen, Sheila Liljeberg-Elgert (sekreterare), Mikael Pettersson och Tom Swahn (viceordförande), som övriga medlemmar.

Några ord om verksamheten under detta år.

Publikationsverksamhet

Arbetet med den svenska upplagan av Kantvikboken pågår och vi hoppas publicera den svenska versionen under innevarande år. Böckerna som föreningen utgett och övriga publikationer kan köpas på nätet samt några andra försäljningsställen. Petra Vairimaa och Rita Jansson visar på Facebook bilder från hembygdsföreningens muséer och arkivsamlingar.

Museiverksamhet

Alisgårdens hembygdsmuseum har tyvärr inte varit öppet under sommarsöndagarna då föreningen inte kunna få någon att ställa upp för att sköta detta. Muséet är dock tillgängligt under Evenio Oy:s guidade rundturer och öppet enligt överenskommelse för andra besökare. Gesterbymuséet är endast öppet enligt överenskommelse. Under Kyrkslättsdagarna 25-27.8.2023 ordnas rundturer på svenska och finska där Alisgårdens museum ingår. Möjlighet finns även att bese Tina-stugan under dessa dagar.

Arkivverksamhet - Arkivalia

Arkivalia ger även i år rådgivning om arkivering till föreningar och privat personer samt tar emot material för arkivering. Arkivet är öppet första tisdagen kl.17-19 varje månad (ej sommarmånader) för personer som vill ha råd angående arkivering eller vill forska i arkivets samlingar. Arkivalia kan nås på arkivets e-postadress som är arkivalia@kyhf.fi .

Intressebevakning av hembygds-, miljö- och kulturfrågor

Föreningen följer med planerings-, miljö- och kulturfrågor och ger vid behov ger utlåtanden till kommunen i dessa frågor.

Fastighetsskötsel

Under innevarande år kommer mindre underhållsarbeten utföras på museibyggnaden.
Färdigställandet av Tina-stugan har fortsatt under året så att byggnaden torde kunna godkännas för fortsatt användning.

Finansiering av verksamheten

Verksamheten finansieras med bidrag från kommunen och understöd från olika fonder och stiftelser. Medlemsavgiften på 10 € bibehålls oförändrad.

Gillobacka hembygdsgård

Gillobacka kan hyras för möten och olika andra tillfällen. Några föreningar hyr även detta år mötesutrymmet för sina regelbundna möten.

Kontakter och utåtriktad verksamhet

Kyrkslätts hembygdsförening strävar till att sända representanter till möten som ordnas av centralförbunden för hembygds- och museiärenden. Föreningen upprätthåller goda kontakter till Kyrkslätts kommun och motsvarande föreningar i grannkommunerna.

Hembygdsföreningens styrelse önskar god fortsättning på året.
Styrelsen

Medlemsbrev 3 / 2023 - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs brevet

Årsmöte lördagen den 18 mars 2023 kl.14.00

Adress: Kyrkslätts hembygdsförening, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Medlemmarna i Kyrkslätts hembygdsförening kallas till ordinarie årsmöte med föredrag av Sture Lindholm som i huvudsak berättar om sin senaste bok under rubriken ”Dragsvik – där inbördeskriget inte slutade 1918”.

 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesordföranden, sekreterare, två protokolljusterare som vid behov kan verka som rösträknare.

3. Konstatera mötets laglighet och beslutfördhet.

4. Godkänna föredragningslistan för mötet.

5. Presentera bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande.

6. Besluta om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

7. Fastställa verksamhetsplanen, medlemsavgiftens storlek och budgeten.

8. Val av styrelseordförande och tre (3) styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.

9. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för denna.

10. Besluta om annonsorgan för årsmöte eller extra föreningsmöte.

Medlemsbrev 2 / 2023 - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs brevet

Medlemsbrev 1 / 2023 - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs brevet