Bli medlem

Bli medlem i Kyrkslätts hembygdsförening. Läs mer...

 

 

"Historisk hembygd 1917" berör åren 1917-1918.

  Underrubrikerna:

  Vardag i lokalsamhället

  Första världskriget

 

Medlemsinformation för år 2019

Årsmötet 2019

Årsmötet hölls lördagen 9.3.2019 kl. 15 på Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt.  Stadgeenliga ärenden behandlades.

Nästan 30 personer hade kommit till mötet och fick efter kaffe med tilltugg åhöra FM Henri Rantanens intressanta föredrag om  Sigurdskåren - "Kyrkslätts unga örnar". Många kommentarer och inlägg gjordes.

          

Bilden till höger: ordförande Kurt Ekman och FM Henri Rantanen

Deltagarna på bilden har godkänt publicering av bilderna.

 

Årsmöte 2018

Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Förutom de stadgeenliga ärenden behandlades på mötet också förändringar i stadgarna, punkterna 1, 12 och 14.

Anne Bergman, fd arkivarie på Svenska litteratursällskapets Folkkulturarkiv höll ett föredrag om traditioner förknippade med vårt påskfirande.

Ca 25 personer deltog.