Kom med i Kyrkslätts hembygdsförening

 

Kyrkslätts hembygdsförening rf grundades våren 1910 och skulle verka för kännedom om Kyrkslätts socken, dess natur, folk, historia och kultur. Sitt ändamål skulle föreningen nå genom att väcka ortsbefolkningens intresse för hembygdsforskning och bevarande av naturen. Dessutom skulle föreningen hopbringa, bevara och vårda samlingar av fornsaker, handlingar, litteratur, fotografier m.m.

Nu lång över 100 år senare verkar Kyrkslätts hembygdsförening rf fortfarande för samma ändamål som föreningens ca 140 medlemmar tillsammans förverkligar.

 

Föreningen har idag den väl fungerande Gillobacka hembygdsgård som till största delen byggts med föreningens egna talko-krafter åren 2007-2013. 

I Lappböle har föreningen Alisgårdens hembygdsmuseum som invigdes år 1956 efter att ha förlorat Gammel-Tina museét i Masaby 1944 då det blev på arrendeområdet. Föreningen flyttade på sommaren 2016 den så kallade Tina-stugan som var kvar i Masaby till Alisgården och inredningen av stugan fortsätter samt övrig verksamhet i hembygdsmuseét.

Till Gesterby museiområde har föreningen flyttat väderkvarnen från Gammel-Tina museét i Masaby och där finns också en smedja som donerats till föreningen. På Gesterby ladugårds vind förvaras en del av  Kyrkslätts hembygdsförenings samling av allmogeföremål som visas för allmänheten under sommaren. 

Förutom detta äger föreningen från år 1919 ett skogsområde invid Meiko sjö som blev en av Finlands första naturskyddsparker samt också ett småbruk i norra Kyrkslätt som testamenterats till föreningen.

Kyrkslätts lokalarkiv Arkivalia inledde sin verksamhet 2013 som ett samarbete mellan Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts hembygdsförening. Kommunen svarar för arkivets fastighetsutgifter medan föreningen sköter arkivet och den utåtriktade verksamheten som består av bl.a. arkivrådgivning.

 

Verksamheten för att administrera och utveckla föreningen utförs av medlemmarna och nya medlemmar är välkomna att delta.

Medlemsavgiften är nu 10 euro per år.

Du får då också tidningen Hembygden hemsänd.

Understödande betalande medlemmar är välkomna om din tid inte nu räcker till att vara en aktiv medlem.

Skriv din medlemsansökan på Kyrkslätt hembygdsförenings blankett ”Medlemsansökan

eller direkt på webbsidan 

http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/svenska/medlemsinfo/medlemsansokan/

 

Välkommen med

Kyrkslätts hembygdsförening rf

styrelsen

Ovanstående sida i ...

Word formart

eller

PDF format