Gilloacka föreningshus

Kyrkslätts hembygdsförening har restaurerat den vitrappade s.k. chaufförstugan vid Gamla Kustvägen i Jorvas. Det är det ena av två hus som finns kvar av Gillobacka gård med anor i 1500-talet. Huset byggdes i början av 1900-talet och har inhyst många olika människor och verksamheter. Sitt namn har den fått av den period då gårdens chaufförer bodde där.

Då hembygdsföreningen fick huset i sin ägo år 2007 hade det stått tomt i många år och förfallit. Efter att huset tömts på bråte har det renoverats grundligt. Arbetet har utförts huvudsakligen med talkokraft.

Huset är i första hand Kyrkslätts hembygdsförenings mötes- och samlingslokal, men också andra föreningar kan hyra in sig där. Bottenvåningens yta är 116 kvadratmeter och omfattar mötesrum, pausrum samt ett större seminarierum. Övre våningen omfattar ca. 50 kvadratmeter.

Adress: Kyrkslätts hembygdsförening, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

 

Börje Forsberg tog bilderna ovan hösten 2015 och nedan hösten 2014.