Kirjatilaus   -   Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry

Elämisen laatua - Ympäristönsuojelun vaiheet Kirkkonummella / Livskvalitet - Miljövården i Kyrkslätt förr och nu kirjan hinta on 42€

Författare/Kirjoittaja: Pekka Borg. Svensk översättning: Hanna Johansson.

Utgivningsår/Julkaisuvuosi: 2010.

Boken har 326 sidor. Kirjassa on 326 sivua.

Försäljare/Myyjä: Kyrkslätts hembygdsförening rf

Tilaa Elämisen laatua - Ympäristönsuojelun vaiheet Kirkkonummella / Livskvalitet - Miljövården i Kyrkslätt förr och nu - kirja

Se toimitetaan postilla Suomessa kotiin hintaan 49 euroa.

(Jos kirja toimitetaan Suomen ulkopuolelle, ota yhteyttä bokforsaljning(at)kyhf.fi saadaksesi toimituskulut.)

Tilaa kirja näin:

  1. Maksa 49 euroa tilille:
    Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry
    FI49 4055 0012 4484 58
    Viesti: Elämisen laatua / Livskvalitet  
  2. Ilmoita vastaanottajan tiedot alla olevissa ruuduissa:

Elämisen laatua / Livskvalitet kirjan tilaus

Kirjoita numero 9 kirjaimin:

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s