Kirjatilaus   -   Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry

För mångfald mot enfald. Kierrätystä 150 vuotta kirjan hinta on 15€

Författare/Kirjoittaja: Tove Fagerholm.

Utgivningsår/Julkaisuvuosi: 2012.

Boken har 80 sidor. Kirjassa on 80 sivua.

Försäljare/Myyjä: Kyrkslätts hembygdsförening rf

Tilaa För mångfald mot enfald. Kierrätystä 150 vuotta - kirja

Se toimitetaan postilla Suomessa kotiin hintaan 22 euroa.

(Jos kirja toimitetaan Suomen ulkopuolelle, ota yhteyttä bokforsaljning(at)kyhf.fi saadaksesi toimituskulut.)

Tilaa kirja näin:

  1. Maksa 22 euroa tilille:
    Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry
    FI46 5092 0920 5334 27
    Viesti: För mångfald mot enfald. Kierrätystä 150 vuotta
  2. Ilmoita vastaanottajan tiedot alla olevissa ruuduissa:

För mångfald mot enfald. Kierrätystä 150 vuotta tilaus

Kirjoita numero 5 kirjaimin:

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s