Kirjatilaus   -   Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry​

Kirja  Wohls gård Rusthållare, fattighjon och festfolk  - Wohlsin kartano - Ratsutilallisia, vaivaishoitolaisia ja juhlakansaa

Författare/Kirjoittaja: Sigbritt Backman och Ingrid Grande. Översättning: Heli Hägg

Utgivningsår/Julkaisuvuosi: 2014.

Boken har 82 sidor. Kirjassa on 82 sivua.

Försäljare/Myyjä: Wohls Gård Ab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s