A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

1227

Lotta Svärd organisationen i Kyrkslätt
Förteckning över Lotta Svärd organisationens medlemmar i Kyrkslätt. Förteckningen innehåller namnen på alla 155 lottorna i Kyrkslätt och året för inskrivningen i organisationen. Därutöver finns i förteckningen 45 flicklottor med namn och födelsedatum införda.
Platsbeskrivning
Lottorna Hjördis och Inga-Lill Lönnberg på Kalvholmen i Medvastö by i Kyrkslätt.